article-banner-bg-img

17 stycznia 2024

11 min

Szkoda parkingowa – uzyskaj należne odszkodowanie

Szkoda parkingowa to niezbyt poważny, ale często bardzo uciążliwy problem dla kierowców. Pośpiech, roztargnienie czy rozkojarzenie mogą sprawić spory kłopot. Z tego artykułu dowiesz się, jak postępować, gdy będziesz jednym z uczestników zdarzenia. Przeczytaj, co należy zrobić, aby zwiększyć swoją szansę na wypłatę wyższego odszkodowania i co będzie potrzebne towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Szkoda parkingowa – najczęstsze problemy

To może przydarzyć się każdemu kierowcy. Po powrocie na parking na właściciela pojazdu czeka niemiła niespodzianka. Na pozór niegroźna, ale może okazać się bardzo uciążliwa. Mowa o szkodzie parkingowej, czyli zdarzeniu, którego efektem jest uszkodzenie pojazdu na parkingu publicznym bądź prywatnym. W tym przypadku nie dochodzi do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa uczestników. To terminologia powstała w wyniku praktyk towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ sama szkoda parkingowa nie ma prawnej definicji.

Kłopotliwa sytuacja powstaje najczęściej przez nieuwagę kierowcy, bądź złą ocenę otoczenia. Jeśli wiemy, kim jest sprawca zdarzenia, wówczas droga do otrzymania odszkodowania nie jest trudna. Po zgłoszeniu likwidacja szkody odbywa się z ubezpieczenia OC sprawcy.

Do szkód parkingowych zaliczamy między innymi:

 • zarysowanie auta,
 • uszkodzenie lusterka bocznego,
 • wgniecenia drzwi, błotnika czy zderzaka,
 • stłuczenie reflektora,
 • zadrapanie felgi.

Warto zaznaczyć, że szkoda parkingowa to nie tylko zdarzenie wynikające z kolizji drogowej dwóch pojazdów. Do nich zaliczamy także zdarzenia losowe, takie jak otarcie auta wózkiem sklepowym czy wybryki chuligańskie. O odszkodowanie możemy zwrócić się za porysowanie samochodu kluczami czy inne celowe zachowania, których celem jest zniszczenie pojazdu. W takim przypadku sprawca nie uniknie odpowiedzialności cywilnej.

Uszkodzenie samochodu na parkingu – jak należy się zachować?

Przy szkodzie parkingowej istotne jest zachowanie spokoju, choć sytuacja nie jest przyjemna dla żadnej ze stron. Powstrzymanie emocji pomoże w skrupulatnym działaniu, które pozwoli szybko załatwić niezbędne formalności.

Kluczowe jest, czy sprawca przyznaje się do spowodowania szkody parkingowej. W takim przypadku nie jest konieczne wezwanie policji, która musiałaby podjąć czynności wyjaśniające na miejscu zdarzenia. Uczestnicy za porozumieniem stron przygotowują oświadczenie sprawcy szkody parkingowej. W sporządzonym dokumencie musi pojawić się klarowny zapis, kto odpowiada za spowodowanie szkody parkingowej. Bezwzględnie pamiętaj, aby znalazł się tam także numer polisy sprawcy.

uszkodzenie samochodu na parkingu

W przypadku, kiedy sprawca próbuje uniknąć odpowiedzialności i nie przyznaje się do winy, wówczas konieczne jest wezwanie policji. Towarzystwo ubezpieczeniowe potrzebuje wyraźnego potwierdzenia – spisanego oświadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku pojawienia się policji na miejscu zdarzenia, sprawca kolizji zostanie ukarany mandatem.

Art 98. Kodeksu Wykroczeń stanowi:

Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wykroczen-16788218/art-98

Ucieczka z miejsca zdarzenia to również podstawa do tego, aby rozpocząć sprawę sądową przeciwko sprawcy szkody parkingowej, której efektem może być także odebranie prawa jazdy.

Oświadczenie o szkodzie parkingowej. Co musi zawierać?

Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji to podstawa do wystosowania pisma do ubezpieczyciela sprawcy, dzięki któremu nastąpi zgłoszenie szkody i dojdzie do wypłaty odszkodowania. Złożone pismo do ubezpieczyciela to dyspozycja wypłaty odszkodowania.

Elementy, które powinny znaleźć się w oświadczeniu:

 • dane sprawcy,
 • dane poszkodowanego,
 • dane pojazdów biorących udział w szkodzie parkingowej,
 • opis zdarzenia,
 • opis uszkodzenia pojazdu,
 • numer polisy OC sprawcy,
 • podpisy obu stron.
uszkodzeniesamochodunaparkingu

Oświadczenie o szkodzie parkingowej powinna posiadać każda ze stron, dlatego konieczne jest przygotowanie więcej niż jednego egzemplarza.

Otarcie samochodu na parkingu. Kto może uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie komunikacyjne za szkodę parkingową może otrzymać każdy poszkodowany. W zależności od sytuacji z miejsca zdarzenia determinowane jest, kto pokrywa koszty naprawy.

W przypadku kolizji, gdzie znany jest winny zdarzenia, wypłata odszkodowania zostanie zagwarantowania przez polisę OC sprawcy. Oświadczenie sprawcy musi zawierać jej numer.

Gdy sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia bez spisania oświadczenia i niemożliwa jest jego identyfikacja, wówczas straty poszkodowanego pokryje ubezpieczenie AC, o ile oczywiście poszkodowany taką posiadał. W przeciwnym razie ma prawo do odszkodowania, jednak bez OC sprawcy nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ własne ubezpieczenie OC nie uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w takim przypadku.

Wypowiedź eksperta:

Według danych firmy Helpfind towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają zbyt niskie odszkodowania z OC sprawcy nawet w 99% przypadków. Firmy potrafią zawrzeć w kosztorysach duże zaniżenia, które niekorzystnie wpływają na kwotę otrzymywaną przez poszkodowanego. Częstą praktyką jest wpisywanie zbyt niskich cen części potrzebnych do napraw (ceny części nieoryginalnych) czy błędne oszacowanie wynagrodzenia za roboczogodziny mechaników (nierynkowe stawki). Źle sporządzony kosztorys jest podstawą do domagania się dopłaty do należnego odszkodowania.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań

Szkoda parkingowa a brak sprawcy. Jak się zachować?

Niestety, często okazuje się, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Szkoda parkingowa w wielu przypadkach nie jest wielkim uszczerbkiem dla stanu pojazdu, stąd możliwość oddalenia się, choć jest to niezgodne z prawem.

Obowiązkiem sprawcy szkody parkingowej jest spisanie oświadczenia. Jeśli do tego nie dojdzie, a poszkodowany udowodni winę kierowcy, sprawca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Po pierwsze, zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń, zostanie ukarany grzywną od 20 do 3000 złotych.

Oprócz tego może zostać zastosowany regres ubezpieczeniowy, czyli obciążenie kosztami za spowodowanie szkody, mimo ważnego ubezpieczenia OC.

Co w przypadku, kiedy nie chcemy pokryć szkody parkingowej z własnej kieszeni, a nie znamy sprawcy? Najpierw należy wezwać policję. Wezwani funkcjonariusze mają możliwość sprawdzenia pobliskich kamer, które pomogą ustalić, kim jest sprawca szkody parkingowej. Jeśli okoliczności zdarzenia nie będą możliwe do ustalenia, a w okolicy nie będzie świadków zdarzenia, wówczas jedyną szansą na otrzymanie odszkodowania będzie skorzystanie z własnego AC.

szkoda na parkingu

Szkoda parkingowa. Czy AC poszkodowanego pokryje koszty naprawy?

Jeśli poszkodowany w szkodzie parkingowej nie będzie w stanie wskazać sprawcy, do likwidacji szkody może dojść z jego polisy AC. Ubezpieczenie OC poszkodowanego nie ma zastosowania w tym przypadku.

Czy po kolizji parkingowej wzrośnie składka ubezpieczenia?

Zgłaszając szkodę parkingową, należy mieć świadomość, że wiąże się to z dużym ryzykiem wzrostu składki ubezpieczenia AC. Stanie się tak poprzez obniżenie zniżki za bezszkodową jazdę.

Jeśli strata nie jest duża, warto zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem jest likwidacja szkody z własnej kieszeni. Może to przynieść długofalowe korzyści przy odnowieniu polisy.

Przykład:

Po niegroźnej stłuczce parkingowej koszty naprawy znacznie przewyższyły kwotę otrzymaną od ubezpieczyciela. Skorzystałem z formularza kontaktowego na portalu ToTwojaKasa i wysłałem niezbędne dokumenty. Dzięki szybkiemu kontaktowi i propozycji dopłaty nie musiałem martwić się usunięciem usterek, bo pieniądze trafiły na moje konto po 6 dniach.

Pan Tomasz, klient ToTwojaKasa

Sprawca szkody bez ważnego OC. Co w takiej sytuacji?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną, a sprawca stłuczki parkingowej nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC, nadal masz prawo i możliwość ubiegania się o należne odszkodowanie po wypadku. Pomoże w tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. To on wypłaci należne pieniądze, a w dalszej kolejności będzie dochodził zwrotu kosztów od sprawcy w ramach regresu ubezpieczeniowego.

Aby zwrócić się o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, potrzebne jest oświadczenie z miejsca zdarzenia – takie samo jak w przypadku zgłaszania sprawy do towarzystwa ubezpieczeniowego. Do tego potrzebna będzie policja. Jej pomoc jest niezbędna do ustalenia tożsamości sprawcy. Na podstawie numeru PESEL lub numeru rejestracyjnego pojazdu będzie w stanie rozsądzić, czy winny zdarzenia ma ubezpieczenie OC. Zaświadczenie policji o przyjęciu zgłoszenia będzie wymagane podczas zgłaszania szkody.

Zarysowane auto na parkingu. Jaka szkoda kwalifikuje się do odszkodowania

Najczęstsza szkoda parkingowa to zarysowanie pojazdu. Kierowcom często wydaje się, że otarcie jest zbyt małe do zgłoszenia szkody. Tymczasem wypłata odszkodowania z OC sprawcy jest zagwarantowana dla każdego udokumentowanego zdarzenia.

Rozważyć należy sytuację, w której sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Wówczas skierowanie sprawy do towarzystwa ubezpieczeniowego by zlikwidowało szkodę z polisy AC poszkodowanego, może być dalece nieopłacalne. Wzrost składki może znacząco przewyższyć koszty naprawy.

Szkoda parkingowa a policja na miejscu zdarzenia

Funkcjonariusz policji na miejscu zdarzenia nie jest konieczne w każdym przypadku. Jeśli uczestnicy dojdą do porozumienia i spiszą oświadczenie o szkodzie parkingowej, wówczas wzywanie służb nie jest obligatoryjne. Trzeba pamiętać, że po zgłoszeniu sprawy na policję, jeśli spowodowałeś szkodę parkingową, zostaniesz ukarany mandatem.

Policja powinna przyjechać na miejsce zdarzenia przede wszystkim, kiedy sprawca jest nieznany. Wówczas pomoże w ustaleniu przebiegu zdarzeń, co będzie kluczowe, kiedy poszkodowany będzie chciał zgłosić szkodę parkingową.

Zgłoszenie szkody parkingowej na policję. Czy to niezbędne dla ubezpieczyciela

To, czy ubezpieczyciel wymaga przyjazdu policji, ściśle powiązane jest z sytuacją na miejscu zdarzenia. Jeśli obie strony sporządzą oświadczenie sprawcy szkody parkingowej, wówczas niepotrzebna jest wizyta służb, w wyniku której sprawca szkody parkingowej zostałby ukarany mandatem karnym.

Policja jest niezbędna na miejscu zdarzenia, jeśli uczestnicy zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia o winie bądź sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia bez przygotowania oświadczenia. Szkoda parkingowa zostanie potwierdzona przez funkcjonariuszy, a dodatkowo policjanci pomogą sprawdzić monitoring w okolicach miejsca zdarzenia. To może być jedyna możliwość ustalenia sprawcy.

Szkoda parkingowa mandat. Ile wynosi kara? Kto zapłaci?

Uszkodzony samochód to nie jedyne zmartwienie kierowców podczas z pozoru niegroźnego incydentu. Szkoda parkingowa to także kłopot prawny, dlatego tak istotne jest spisać oświadczenie i załatwić sprawę polubownie. W przeciwnym razie winny uszkodzenia pojazdu otrzyma mandat karny w wysokości od 200 do 500 złotych.

Przepisy o ruchu drogowym przewidują także karę w postaci punktów karnych. Jeśli na miejsce zdarzenia przyjedzie policja i będzie orzekać, przez kogo powstała szkoda parkingowa, na konto sprawcy trafi także 6 punktów karnych.

Podsumowanie

 • Osoba poszkodowana w szkodzie parkingowej ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni.
 • Zgłoszenie szkody parkingowej jest proste, ale niezbędne jest oświadczenie o szkodzie parkingowej. Wówczas proces przebiega szybko, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma podstaw odrzucenia wniosku o wypłatę odszkodowania.
 • Pamiętaj, że ubezpieczyciele bardzo często zaniżają wypłaty, dlatego sprawdź, czy należy Ci się dopłata do odszkodowania. Jeśli w otrzymanym kosztorysie znajdziesz nieprawidłowości, możesz odwołać się od decyzji ubezpieczalni. 

FAQ

Szkoda parkingowa oświadczenie. Co musi zawierać?

Krótki dokument musi zawierać takie informacje jak: dane sprawcy i poszkodowanego, informacje o pojazdach biorących udział w zdarzeniu drogowym oraz opis zaistniałej sytuacji. Należy szczegółowo opisać powstałe szkody, umieścić numer polisy OC sprawcy oraz podpisać dokument przez obie strony. Każdy powinien mieć swój egzemplarz.

Komu należy się odszkodowanie po stłuczce na parkingu?

Poszkodowanemu należy się odszkodowanie wypłacane z polisy sprawcy. Jeśli ten nie zostanie ustalony, może zlikwidować szkodę z własnego AC. Jeśli sprawca nie ma ważnego ubezpieczenia, wówczas pomocy należy szukać w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy?

Po pierwsze spisz oświadczenie sprawcy kolizji. Następnie zgłoś szkodę do ubezpieczyciela sprawcy. Dostarcz niezbędne dokumenty razem ze zdjęciami uszkodzeń. Zgódź się na oględziny pojazdu, jeśli wystąpi o to ubezpieczyciel.

Czy szkoda parkingowa wiąże się z mandatem?

Winny spowodowania szkody otrzyma mandat. W przypadku zarysowania pojazdu wynosi on 200–500 złotych oraz 6 punktów karnych.

Źródła

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-wykroczen-16788218/art-98 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Oceń nasz artykuł

Daj znać, jak oceniasz nasz artykuł

  Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

  Czytaj więcej

  Te artykuły również mogą Cię zainteresować

  Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

  Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

  8 min

  9 maja 2024 roku

  Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

  Kierowco, nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC! Kary są kilka razy wyższe niż polisa

  Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

  9 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

  Wyceny szkody na pojeździe zawierają zaniżenia. Sprawdź, jak powstają i czy należy Ci się dopłata.

  Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

  9 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

  Proces uzyskania odszkodowania od Ergo Hestia nie jest trudny. Po tym artykule wątpliwości znikną.

  Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

  11 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

  Każdy ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Ergo Hestia. Zobacz wzór dokumentu i sprawdź, jakie masz prawa.

  Sprawdź więcej artykułów

  KONTAKT

  Zamów połączenie
  z konsultantem

  Minimum formalności

  Darmowa analiza kosztorysu

  Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h