offer-banner-bg-img

Zaniżone odszkodowanie z OC/AC

Otrzymaj WIĘCEJ nawet w 48 h

weryfikacja-odszkodowan-logo

Ubezpieczyciele w 99% przypadków zaniżają wartość kosztorysów naprawy pojazdów. Dzięki nam dowiesz się, czy Twoje odszkodowanie było zaniżone i jaka dopłata Ci się należy.

Podejrzewasz, że Twój kosztorys naprawy pojazdu posiada zaniżenia? Na 99% masz rację! Ubezpieczyciele nagminnie stosują triki, aby wypłacić poszkodowanym jak najmniej. Zebraliśmy najczęstsze z nich i podpowiadamy, jak walczyć o wyższe odszkodowanie z AC lub OC.

Zaniżone odszkodowanie OC – kiedy możesz otrzymać dodatkowe pieniądze?

Zaniżone odszkodowanie OC to problem, który zgłasza wielu poszkodowanych kierowców. Często wypłacone odszkodowanie nie wystarcza na naprawę pojazdu. W większości przypadków można jednak otrzymać dodatkowe pieniądze. Prawdopodobnie Ty również możesz je uzyskać, wystarczy że spełnisz kilka warunków!

1) Od wypadku lub wydania decyzji przez ubezpieczyciela nie minęły jeszcze 3 lata.

Po upływie tego okresu nie można ubiegać się o większe odszkodowanie. Po tym czasie następuje przedawnienie roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego.

2) Nie korzystałeś z naprawy bezgotówkowej.

W chwili powstania szkody na pojeździe musisz zdecydować, czy likwidacja szkody będzie się odbywać w wariancie kosztorysowym (inaczej gotówkowym) czy bezgotówkowym.

Wybierając to drugie rozwiązanie należy sobie zdawać sprawę z tego, że wyklucza ono udział posiadacza pojazdu w likwidacji uszkodzeń samochodu. Towarzystwo Ubezpieczeniowe rozlicza się za naprawę bezpośrednio z warsztatem samochodowym. Tym samym osoba poszkodowana nie otrzymuje żadnych pieniędzy. To oznacza brak możliwości ubiegania się o dopłatę.

3) Nie zawarłeś ugody z ubezpieczycielem.

Podpisanie ugody z zakładem ubezpieczeń praktycznie rzecz biorąc zamyka Tobie drogę do ubiegania się o wyższe odszkodowanie.

4) Dopłatę możesz otrzymać nawet, jeśli już sprzedałeś pojazd!

Na przeszkodzie do odebrania dopłaty do odszkodowania nie stoi sprzedaż pojazdu. Nadal możesz walczyć o wyższą rekompensatę.

Art. 12. Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

1. W razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:
1) zaniechania tej praktyki;
2) usunięcia skutków tej praktyki;
[...]
4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;

Źródło: https://sip.lex.pl/akty‑prawne/dzu‑dziennik‑ustaw/przeciwdzialanie‑nieuczciwym‑praktykom‑rynkowym‑17379633/art‑12

Zaniżone odszkodowanie z AC – jakie praktyki stosują towarzystwa ubezpieczeniowe?

Polisa autocasco jest polisą dobrowolną, dlatego też w jej przypadku nie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, które są wykładnią dla likwidacji szkody z polisy Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy zdarzenia.

Oznacza to, że towarzystwa ubezpieczeniowe mają pewną dowolność, jeśli chodzi o ustalanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Niestety z biegiem lat doprowadziło to do stanu, w którym osoby poszkodowane miały niewiele możliwości, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń z polisy AC.

Zaniżone odszkodowanie AC to również często poruszany temat na każdym forum dotyczącym motoryzacji lub porad prawnych.

Odszkodowanie z autocasco jest zależne od ogólnych warunków ubezpieczenia, a te wzbudziły niepokój po przeprowadzeniu analizy przez pracowników Rzecznika Finansowego.

Po analizie okazało się, że w warunkach polis u różnych ubezpieczycieli można było odnaleźć zapisy, które bardzo mocno nie sprzyjały interesom konsumentów.

  1. W przypadku szkody całkowitej ubezpieczyciel bierze pod uwagę koszty nowych części oryginalnych, a przy szkodzie częściowej w grę wchodzą już części używane, których cena jest niższa o wskaźnik amortyzacji, czyli zużycia.
  2. Odszkodowania AC wypłacane gotówkowo zakładają w przypadku szkody całkowitej stawkę za roboczogodzinę w ASO, natomiast przy szkodzie częściowej w OWU były zapisy na temat stawki nieautoryzowanych warsztatów działających w rejonie zamieszkania osoby poszkodowanej.
  3. W przypadku szkody całkowitej odszkodowania z AC są obliczane tak, aby zmaksymalizować koszty naprawy, a przy szkodzie częściowej TU próbuje te koszty jak najbardziej zminimalizować.

Niestety wszystkie te zapisy były zawierane w Ogólnych Warunkach ubezpieczenia przez każdy Zakład Ubezpieczeń w Polsce. Taki stan rzeczy oznaczał, że dochodzenie wyższych kwot było bardzo trudne, a wręcz niemożliwe.

Bartosz Rybicki, ekspert ds. odszkodowań

Zaniżone odszkodowanie AC – interwencja Rzecznika Finansowego w rynek ubezpieczeń autocasco

W 2020 roku Rzecznik Finansowy interweniował w związku z opisywaną wcześniej analizą rynku polis AC. Do 13 towarzystw ubezpieczeniowych zostały wysłane pisma, w których Rzecznik Finansowy namawiał gigantów rynku finansowego do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk wobec osób poszkodowanych.

Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania z AC

Większość TU zawarło ugody z RF, przez co osoby poszkodowane mają więcej podstaw do starania się o wyższe odszkodowania również przy szkodach likwidowanych z autocasco. Zaniżone odszkodowanie AC nie jest już aż tak krzywdzące dla osób poszkodowanych, bo można się starać o szybką dopłatę do odszkodowania z pomocą ToTwojaKasa.

Odmienne kryteria przy likwidacji szkody częściowej i całkowwitej z AC

Kosztorys naprawy samochodu – gdzie występują zaniżenia?

Okazuje się, że niemal każdy kosztorys naprawy samochodu zawiera zaniżenia. Ubezpieczyciele na wycenie naprawy oszczędzają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystko zależy oczywiście m.in. od modelu samochodu, zakresu uszkodzeń itd.

W kosztorysie naprawy pojazdu jest wiele pozycji, gdzie można znaleźć ewidentne zaniżenia, które przekładają się na wysokość odszkodowania. Opisujemy najistotniejsze z nich.

Na jakich częściach zazwyczaj odszkodowanie zostaje zaniżone

Ceny części i koszty robocizny

Najczęściej wysyłane przez towarzystwa ubezpieczeniowe kalkulacje naprawy zawierają zaniżenia w postaci zbyt niskich cen części (m.in. po uwzględnieniu rabatów) oraz kosztów robocizny.

Stawki za roboczogodziny bywają uśrednione. Tymczasem w zależności od tego, gdzie znajduje się dany warsztat samochodowy – w dużej czy mniejszej miejscowości – obowiązują inne stawki.

Części nieoryginalne

Niejednokrotnie zakłady ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej stosują ceny części nieoryginalnych, chociaż w wyniku kolizji czy wypadku uszkodzeniu uległy części pochodzące od producenta danego pojazdu, czyli oryginalne.

W kalkulacji napraw uwzględniane są natomiast ceny tzw. zamienników – części najtańszych, o jakości gorszej niż części oryginalne. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

Zdaniem Sądu Najwyższego wysokość odszkodowania nie może być określana na podstawie stawek zamienników, które mają niższą cenę niż części oryginalne.

rozbity samochód

Sprawdź czy należy Ci się dopłata!

Darmowa analiza kosztorysu

Minimum formalności

Średnia wartość zaniżenia to 3493 zł

Sprawdź kosztorys

Koszty blacharskie i lakiernicze

Wiele wątpliwości budzą także podawane w wycenach szkód na pojeździe koszty blacharskie oraz w szczególności koszty lakierowania.

Zazwyczaj w kosztorysach jest określona wyłącznie sama wartość lakieru. Natomiast wykonujący naprawę warsztat wykonuje wiele niezbędnych czynności, które wiążą się z poniesieniem przez poszkodowanego kosztów.

Niekiedy też towarzystwa ubezpieczeniowe kalkulując szkodę biorą pod uwagę współczynnik odchylenia materiału lakierniczego, np. ‑55%. To oznacza, że serwis naprawczy powinien położyć tylko 55% zwyczajowej warstwy lakieru, co oczywiście nie ma żadnego uzasadnienia i ma na celu nic innego, jak zaniżenie kosztów naprawy.

10 marek, w przypadku których wystepują największe zaniżenia

Wypłata kwoty bezspornej

Towarzystwa ubezpieczeniowe niemal natychmiast po wydaniu decyzji o przyznaniu odszkodowania wpłacają na konto osoby poszkodowanej tzw. kwotę bezsporną.

Jest to swego rodzaju psychologiczna zagrywka. Ubezpieczyciele liczą, że poszkodowani nie będą w żaden sposób kwestionować wysokości przyznanego świadczenia.

Odbierz dopłatę

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy lub AC – odwołanie czy profesjonalna pomoc?

Uważasz, że otrzymałeś zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy? Chcesz wiedzieć, jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Możesz się samodzielnie złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela lub skorzystać z profesjonalnej pomocy, czyli zdecydować się na drogę sądową bądź wybrać ofertę dopłaty do odszkodowania. Wybór należy do Ciebie, my przedstawiamy plusy i minusy wszystkich rozwiązań.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Jedną z możliwości jest złożenie odwołania od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Na wysłanie tego pisma do ubezpieczyciela masz 3 lata od otrzymania decyzji w sprawie zgłoszonej szkody na pojeździe. Po upływie tego czasu roszczenia są przedawnione.

Decydując się na samodzielną walkę z ubezpieczycielem dobrze jest przedstawić opinię niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Przygotowanie ekspertyzy to jednak odpłatna usługa (nawet kilkaset złotych) i nie można się ubiegać o zwrócenie tego kosztu do zakładu ubezpieczeń.

Trzeba także liczyć się z tym, że ubezpieczyciel w ogóle nie weźmie pod uwagę sporządzonej przez specjalistę wyceny – nie jest dla niego wiążąca. Oznacza to, że na podstawie przedstawionej przez poszkodowanego opinii nie ma obowiązku zmiany wydanej decyzji. Jest to jednak dokument, który zapewne przyda się, jeśli Twoja batalia o należne Ci pieniądze skończy się dopiero w sądzie.

Droga sądowa

Jeśli zostaną wyczerpane wszystkie inne możliwości mające na celu polubowne załatwienie sprawy (możesz jeszcze np. zwrócić się do RF o interwencję) to pozostaje tylko rozstrzygnąć sprawę drogą sądową. W takim przypadku bez wątpienia należy znać stosowne przepisy prawne.

Możesz co prawda złożyć samodzielnie pozew do sądu, ale najlepiej jest skorzystać z usług doświadczonego radcy prawnego lub adwokata. Profesjonalny pełnomocnik przygotuje pismo, które będzie zawierać argumenty i prawidłowo sformułowane roszczenia. Batalia w sądzie może jednak okazać się czasochłonna i kosztowna.

Dopłata do odszkodowania

Osoby, które nie zgadzają się z kalkulacją ubezpieczyciela mogą również skorzystać z oferty dopłaty do odszkodowania. Cały proces dopłaty do odszkodowania jest prosty, bez zbędnych formalności, a dodatkowe pieniądze trafiają do poszkodowanego w ciągu kilku dni od podpisania umowy o cesję wierzytelności.

Wystarczy przesłać kosztorys naprawy pojazdu oraz decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego. Analiza wyceny szkody jest przeprowadzana bezpłatnie i nie zobowiązuje do skorzystania z oferty firmy odszkodowawczej.

Ta opcja jest o tyle korzystna, że Ty jako osoba poszkodowana nie ponosisz żadnego ryzyka przegrania sprawy z ubezpieczycielem. Ponadto nie ponosisz kosztów walki z ubezpieczycielem, a należne Ci pieniądze otrzymujesz niemal “od ręki”.

Przykładowe dopłaty do odszkodowania

Odmienne kryteria przy likwidacji szkody częściowej i całkowwitej z AC

Kwoty dopłat do odszkodowań są różnorodne. Mogą wynieść kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Niektóre nawet ponad dwukrotnie przewyższają kwoty wypłaconych przez ubezpieczycieli odszkodowań.

Każdy przypadek jest inny, dlatego rzeczoznawcy samochodowi do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Podstawowym dokumentem, na podstawie którego określa się wysokość dopłaty jest kosztorys naprawy pojazdu.

Odszkodowanie z autocasco a dopłata

Pozasądowe postępowanie polubowne to opcja, z której można skorzystać przy udziale Rzecznika Finansowego. Wymaga to jednak poświęcenia czasu i wcale nie oznacza, że uzyskasz odszkodowanie w wyższej kwocie. Oczywiście możesz dostać więcej pieniędzy w wynik uzawarcia ugody w pozasądowym postępowaniu polubownym, ale zdecydowanie skuteczniejszym sposobem jest złożenie pozwu w sprawie naruszenia zapisów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Odbierz dopłatę do odszkodowania

Czytaj więcej

Te artykuły również mogą Cię zainteresować

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

9 min

10 lipca 2024 roku

Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

Funkcjonuje błędne przekonanie, że ugoda jest konieczna do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy.

Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

10 min

5 lipca 2024 roku

Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

Uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie od PZU? Zobacz, jak napisać odwołanie i zyskać dopłatę.

Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

11 min

2 lipca 2024 roku

Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

Sprawdź, jak przebiega proces wypłaty odszkodowania z polisy OC w PZU. Przeczytaj, jak uzyskać dopłatę.

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

9 min

13 czerwca 2024 roku

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

KONTAKT

Zamów połączenie
z konsultantem

Minimum formalności

Darmowa analiza kosztorysu

Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h