offer-banner-bg-img

Utrata wartości handlowej pojazdu

Odbierz odszkodowanie za utratę wartości rynkowej

weryfikacja-odszkodowan-logo

Ubezpieczyciele w 99% przypadków zaniżają wartość kosztorysów naprawy pojazdów. Dzięki nam dowiesz się, czy Twoje odszkodowanie było zaniżone i jaka dopłata Ci się należy.

Nawet niewielka stłuczka powoduje obniżenie wartości Twojego samochodu. Auto z “łatką” powypadkowego trudniej sprzedać, co dla Ciebie oznacza konieczność zaproponowania niższej ceny. Z OC sprawcy możesz jednak otrzymać z tego tytułu odszkodowanie.

Czym jest utrata wartości handlowej?

Utrata wartości handlowej pojazdu to nic innego, jak różnica pomiędzy wartością samochodu przed szkodą i po wykonanej naprawie.

Wiele osób zainteresowanych zakupem samochodu używanego już na samym etapie poszukiwań wyklucza te egzemplarze, które są po wypadku czy kolizji. Dlaczego? W ich opinii auta powypadkowe mają ukryte wady, które ujawnią się w przyszłości, a ich usunięcie będzie kosztowne.

Z tego też powodu właściciel pojazdu powypadkowego chcąc go sprzedać musi znacznie obniżyć jego cenę, tak aby była atrakcyjna w porównaniu do takiego samego modelu, ale bezwypadkowego. To właśnie tą różnicę powinno zrekompensować odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, o które możesz wnioskować z OC sprawcy.

Zgodnie z art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego naprawienie szkody obejmuje nie tylko poniesione przez osobę straty, ale i korzyści możliwe do osiągnięcia, gdyby nie powstała szkoda.

W sprawie odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu wypowiedział się także Sąd Najwyższy. W jego opinii odszkodowanie za szkodę na pojeździe powinno obejmować także różnicę pomiędzy wartością auta przed powstaniem szkody i po naprawie.

Zalecenia wydała także Komisja Nadzoru Finansowego. Zgodnie z wytyczną nr 21 ubezpieczyciel ustalając wysokość świadczenia z OC sprawcy powinien brać pod uwagę utratę wartości handlowej pojazdu, jeśli taka utrata miała miejsce.

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej nie jest przyznawane automatycznie. Co więcej nie licz, że towarzystwo ubezpieczeniowe poinformuje Cię, że masz prawo z takim roszczeniem wystąpić. Aby je otrzymać musisz wystąpić z odpowiednim wnioskiem i wskazać, że Twój samochód po wypadku stracił na wartości.

Odbierz dopłatę

Kiedy otrzymasz odszkodowanie za utratę wartości auta?

Aby otrzymać odszkodowanie za utratę wartości auta z OC sprawcy wypadku musisz spełnić kilka poniższych warunków.

 • Od wypadku nie minęło więcej niż 3 lata

Po upłynięciu tego okresu nie masz możliwości ubiegania się o żadne świadczenie czy wyższe odszkodowanie od ubezpieczyciela. Sprawa bowiem się po prostu przedawnia.

 • Nie doszło do szkody całkowitej

Wynikiem wypadku jest albo szkoda częściowa albo szkoda całkowita. Jeśli naprawa Twojego pojazdu jest możliwa pod względem technologicznym czy uzasadniona ekonomiczne, to samochód jest naprawiany, a koszt pokrywany jest z OC sprawcy. Wówczas możesz też mieć prawo do odszkodowania z tytułu utraty wartości rynkowej.

Z kolei w przypadku uznania szkody za całkowitą otrzymujesz odszkodowanie, które stanowi różnicę pomiędzy wartością Twojego auta przed szkodą a wartością pozostałości, czyli wraku. Tutaj zatem nie masz prawa ubiegać się o rekompensatę z tytułu utraty wartości handlowej.

Utrata wartości handlowej pojazdu - kiedy można starać się o odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

 • Auto nie było użytkowane dłużej niż 6 lat

Bardzo istotne z punktu widzenia utraty wartości rynkowej jest wiek pojazdu. Zdaniem rzeczoznawców samochodowych o utracie handlowej można mówić, jeśli samochód osobowy jest użytkowany maksymalnie 5‑6 lat, samochód ciężarowy 4 lata, a motocykl 3 lata.

Powyższe limity wieku pojazdu nie traktuj jednak za “ostateczne”. Tak naprawdę to rzeczoznawca zdecyduje o wartości pojazdu i ewentualnej możliwości ubiegania się o odszkodowanie. W przepisach nie znajdziesz sprecyzowanego wieku uszkodzonego pojazdu, który kwalifikuje do otrzymania odszkodowania.

 • To pierwsza szkoda na elemencie metalowym

O utracie wartości rynkowej można mówić tylko w przypadku szkód, które powstały na metalowych częściach pojazdu bądź na jego ramie. Jeśli zatem Twoja szkoda dot. takich części jak np. lampy czy szyba to sprawa nie będzie się kwalifikować do odszkodowania z tytułu utraty rynkowej wartości.

Musisz wiedzieć, że jeśli uszkodzoną część można bezproblemowo wymienić i to bez ingerencji w konstrukcję pojazdu, to samochód po naprawie będzie miał identyczną wartość, jak przed uszkodzeniem.

 • Samochód został już naprawiony

Jak wskazał Sąd Rejonowy w Legnicy (sygn. akt IC 115/09) utratę wartości rynkowej można obliczyć dopiero po wykonanej już naprawie pojazdu. Ponadto, uzyskujesz prawo do odszkodowania z tytułu ubytku wartości tylko wtedy, kiedy samochód zostanie naprawiony zgodnie z wytycznymi producenta.

To oznacza, że naprawa powinna zostać zrealizowana w ASO bądź serwisie samochodowym, z którym współpracuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Likwidacja szkody zatem była rozliczana bezgotówkowo.

Odbierz dopłatę

Jak obliczyć utratę wartości handlowej samochodu?

Niestety nie ma prostych kalkulatorów, dzięki którym szybko obliczysz utratę wartości handlowej. Brak jest także przepisów prawnych, które regulowałaby tę kwestię.

Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że wartość Twojego samochodu po kolizji czy wypadku jest niższa niż przed uszkodzeniem. Pozostaje jednak kwestia ustalenia, ile konkretnie Twój samochód stracił na wartości rynkowej.

Pomocny w obliczaniu odszkodowania może być dokument o nazwie Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów, sporządzony przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. Z niego właśnie korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe.

W ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej niezbędna może okazać się pomoc profesjonalisty, czyli rzeczoznawcy samochodowego.

Wzór nna obliczenie wysokości odszkodowania za szkodę

Wysokość odszkodowania za utratę wartości rynkowej samochodu zależy od:

 • marki pojazdu,
 • wartości samochodu przed zdarzeniem drogowym,
 • zakresu szkód oraz kosztów naprawy,
 • eksploatacji pojazdu.

Rzeczoznawca nie tylko ustali, ile jest warte Twoje auto po szkodzie, ale i także jaka jest jego wartość po naprawie. Ustalenie ubytku wartości jest możliwe dzięki skorzystaniu ze specjalistycznych programów kosztorysowych (np. Audatex), a dostęp do nich mają tylko wykwalifikowani rzeczoznawcy.

Oczywiście rzeczoznawca postępuje także zgodnie ze wspomnianą wcześniej Instrukcją i korzysta ze specjalnego wzoru do obliczania ubytku wartości rynkowej.

Jak otrzymać odszkodowanie za utratę wartości handlowej?

Aby otrzymać odszkodowanie za utratę wartości handlowej musisz złożyć wniosek do ubezpieczyciela sprawcy. O rekompensatę możesz ubiegać się samodzielnie. Musisz jednak wiedzieć, że proces ten wymaga zaangażowania, jest czasochłonny i wiąże się z koniecznością poniesienia przez Ciebie dodatkowych kosztów.

Do ubezpieczyciela musisz skierować nie tylko specjalny wniosek o odszkodowanie, ale i skompletować niezbędne dokumenty. Bardzo pomocna jest ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, która wykaże czy rzeczywiście doszło do ubytku wartości rynkowej pojazdu. Jej koszt to ok. 500 zł.

Oprócz tego możesz przedstawić porównanie cen samochodów powypadkowych a bezwypadkowych, które zostały wystawione na sprzedaż. Mogą Ci się przydać także informacje zaciągnięte od profesjonalistów, np. mechanika samochodowego.

Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, to możesz poprosić o interwencję Rzecznika Finansowego, a w ostateczności dochodzić swoich praw przed sądem.

Możesz jednak znacznie ułatwić sobie drogę do odszkodowania korzystając z pomocy firmy odszkodowawczej, która za Ciebie załatwi wszystkie formalności. Jeśli wybierzesz tą opcję to nie tylko nie musisz angażować się w długi i żmudny proces, ale i także nie ponosisz kosztów opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne do uzyskania dopłaty?

Arkusz wyceny pojazdu jest przygotowywany dla Twojej sprawy całkowicie bezpłatnie. Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy i dostarczysz niezbędne dokumenty takie jak: faktura za naprawę pojazdu, kosztorys, decyzja o przyznaniu odszkodowania oraz skan dowodu rejestracyjnego pojazdu.

W kolejnym kroku firma odszkodowawcza kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty, czyli konkretnej kwoty możliwej do otrzymania w ramach ubytku wartości Twojego auta.

Dopiero na tym etapie podejmujesz decyzję, czy chcesz skorzystać z pomocy specjalistów. Jeśli zaakceptujesz propozycję i podpiszesz umowę, to wszelkie dalsze działania i formalności są po stronie firmy odszkodowawczej.

rozbity samochód

Utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie

Dodatkowe środki po wypadku

Bezpłatna analiza dokumentów

Dopłacamy do szkód średnio 3493 zł

Zgłaszam sprawę

Czy należy się odszkodowanie za utratę wartości pojazdu w leasingu?

O odszkodowanie za ubytek wartości rynkowej możesz się także ubiegać, jeśli użytkujesz samochód w leasingu. Proces uzyskania rekompensaty jest nieco bardziej skomplikowany, ale nie oznacza to, że powinieneś zrezygnować z walki o należne Ci pieniądze.

Jako leasingobiorca potrzebujesz praktycznie rzecz biorąc, identyczne dokumenty, co przy aucie będącym Twoją własnością. Dodatkowo wymaga się tylko przedstawienia zgody leasingodawcy na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Musisz pamiętać, że w chwili powstania szkody na pojeździe, pod względem formalnym to nie Ty jesteś właścicielem samochodu, a leasingodawca. Dlatego też powinieneś przenieść na siebie prawa do roszczeń. W tym celu należy podpisać z leasingobiorcą umowę cesji.

Cały proces związany z uzyskaniem odszkodowania możesz sobie ułatwić korzystając z pomocy firmy odszkodowawczej. Specjaliści zajmą się wszelkimi formalnościami, a Ty zaoszczędzisz czas i praktycznie bez większego zaangażowania w sprawę, otrzymujesz należne Ci pieniądze.

Odbierz dopłatę

Podsumowanie

 • Po kolizji czy wypadku pojazd traci na wartości pomimo przywrócenia do stanu przed szkodą. Z polisy OC sprawcy można z tego tytułu wnioskować o rekompensatę.
 • Odszkodowanie jest wypłacane przy stwierdzeniu szkody częściowej – pierwsza szkoda na elemencie metalowym.
 • Jeśli nastąpiła szkoda całkowita nie ma szans na otrzymanie odszkodowania za utratę wartości.
 • Ustalenie ubytku wartości rynkowej jest możliwe po naprawie pojazdu.
 • Do ustalenia wysokości świadczenia TU wykorzystuje Instrukcje Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów oraz opinie rzeczoznawców.
 • O odszkodowanie powinni wnioskować właściciele nowych pojazdów, których wiek nie przekracza 5-6 lat.
 • Aby otrzymać świadczenie należy złożyć u ubezpieczyciela stosowny wniosek.
 • Pomoc w szybkim uzyskaniu odszkodowania oferują firmy odszkodowawcze.
 • Możliwe jest otrzymanie odszkodowania także w przypadku leasingu pojazdu.

Czytaj więcej

Te artykuły również mogą Cię zainteresować

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

9 min

13 czerwca 2024 roku

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

Wycena szkody Generali – jak wygląda proces, kiedy należy się dopłata

9 min

12 czerwca 2024 roku

Wycena szkody Generali – jak wygląda proces, kiedy należy się dopłata

Myślisz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie? Dowiedz się, czy w wycenie mogły znaleźć się zaniżenia.

Odszkodowanie Generali – jak wygląda zgłoszenie szkody i proces likwidacji

10 min

31 maja 2024 roku

Odszkodowanie Generali – jak wygląda zgłoszenie szkody i proces likwidacji

Sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC w Generali? Sprawdź jak otrzymać odszkodowanie krok po kroku.

Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

8 min

9 maja 2024 roku

Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

Kierowco, nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC! Kary są kilka razy wyższe niż polisa

KONTAKT

Zamów połączenie
z konsultantem

Minimum formalności

Darmowa analiza kosztorysu

Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h