offer-banner-bg-img

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Otrzymaj BEZPŁATNĄ pomoc w uzyskaniu wyższego odszkodowania!

weryfikacja-odszkodowan-logo

Ubezpieczyciele w 99% przypadków zaniżają wartość kosztorysów naprawy pojazdów. Dzięki nam dowiesz się, czy Twoje odszkodowanie było zaniżone i jaka dopłata Ci się należy.

Otrzymałeś odmowę wypłaty odszkodowania? Uważasz, że przyznane świadczenie jest zaniżone? Możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela! Jak je napisać, aby było skuteczne?

Kiedy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania?

Na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego masz 3 lata. Po upływie tego okresu Twoje roszczenie wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego ulega przedawnieniu.

Wyjątkiem są sytuacje, w których szkoda jest skutkiem przestępstwa lub czynu niedozwolonego. Wówczas do przedawnienia roszczeń dochodzi dopiero w momencie upływu kolejno 20 oraz 10 lat.

Na sporządzenie oraz złożenie odwołania masz zatem sporo czasu, ale akurat w tym przypadku pośpiech jest jak najbardziej wskazany. Dlaczego? Wraz z upływem czasu mogą się zacierać istotne dla sprawy fakty związane ze zdarzeniem. Ponadto ubezpieczyciel na odpowiedź na Twoje pismo ma 30 dni, a w skomplikowanych sprawach ma możliwość wydłużenia tego czasu do aż 60 dni.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać kilka kluczowych kwestii, aby przyniosło dla Ciebie oczekiwany efekt w postaci przyznania świadczenia czy otrzymania wyższego odszkodowania.

W odwołaniu należy powołać się na podstawę prawną. Chodzi tutaj o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W piśmie przedstaw konkretne argumenty oraz liczby, że wnioskowane pieniądze Ci się po prostu należą. Najkrócej mówiąc, musisz ubezpieczycielowi udowodnić swoje racje.

W dokumencie powinieneś umieścić następujące informacje:

 • Twoje dane osobowe,
 • dane zakładu ubezpieczeń,
 • numer polisy,
 • numer decyzji ubezpieczyciela,
 • numer szkody.

Oczywiście w odwołaniu musi się znaleźć uzasadnienie. Nie chodzi tutaj o długie opracowanie, ale konkretne fakty i liczby, które wpłyną na zmianę decyzji ubezpieczyciela.

Dobrze, jeśli jesteś w posiadaniu dokumentów, które potwierdzają, że pokrycie kosztów naprawy jest nierealne z zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania.

Powinieneś być dobrze zorientowany w cenach części samochodowych oraz stawkach za robociznę mechanika, blacharza i lakiernika. W odwołaniu przedstaw, że ich wartości zostały zaniżone. Podobnie, jeśli Twoje odwołanie dot. zaniżonej wyceny pojazdu, to udowodnij że jest inaczej.

Odbierz dopłatę

Idealnie, jeśli do odwołania na poparcie swoich wyliczeń dołączysz ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Taka usługa jednak kosztuje kilkaset złotych i niestety opinia nie jest wiążąca dla zakładu ubezpieczeń.

Odwołując się, pamiętaj o: Prawidłowych danych osobowych. Wpisywaniu numeru szkody. Podaniu kwoty rekompensaty, o jaką się starasz i Złączeniu odpowiednich aneksów

Jak złożyć odwołanie od decyzji PZU lub innego ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz złożyć ustnie, w formie tradycyjnej, czyli pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W pierwszym przypadku możesz udać się do najbliższego oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego, a z tej wizyty zostanie sporządzony protokół. Możesz także skontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie dzwoniąc na numer infolinii.

Jeśli chcesz złożyć odwołanie drogą elektroniczną to pamiętaj, aby upewnić się czy Towarzystwo Ubezpieczeniowe umożliwia taką formę kontaktu. Reklamację możesz złożyć także za pomocą operatora pocztowego. Do pisma dołącz także wszystkie niezbędne załączniki.

rozbity samochód

Sprawdź czy należy Ci się dopłata!

Darmowa analiza kosztorysu

Minimum formalności

Średnia wartość zaniżenia to 3493 zł

Sprawdź kosztorys

Ile czasu ma ubezpieczyciel na odpowiedź?

Ubezpieczyciel powinien odpowiedzieć w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Termin odpowiedzi obowiązuje od dnia wejścia ustawy w życie rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Jeszcze do niedawna nie było przepisów, które regulowałyby kwestie związane z czasem w jakim powinien zakład ubezpieczeń rozpatrzyć odwołanie.

Wyjątkiem są sprawy skomplikowane, które wymagają dłuższego rozpoznania. W takim przypadku ubezpieczyciel na odpowiedź ma 60 dni,ale jest zobowiązany poinformować Cię o przyczynie opóźnienia, pozostałych do wyjaśnienia okolicznościach oraz prawdopodobnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

Pamiętaj, że jeśli ubezpieczyciel nie wyśle do Ciebie takiego zawiadomienia albo w ogóle nie odpowie na odwołanie, to oznacza, że sprawa jest rozstrzygnięta na Twoją korzyść.

Co zrobić, w przypadku odmownej odpowiedzi ubezpieczyciela?

Jeśli odpowiedź ubezpieczyciela jest odmowna to możesz wystąpić do Rzecznika Finansowego z prośbą o rozpatrzenie sprawy. Ponadto możesz wybrać któryś z mechanizmów polubownego rozwiązywania sporów bądź wstąpić na drogę sądową.

Nie oszukujmy się, towarzystwo ubezpieczeniowe tak jak każda inna firma nastawiona jest na osiąganie jak najlepszych wyników finansowych.

To oznacza, że nawet jeśli Twoje odwołanie będzie zawierać szczegółowe uzasadnienie to i tak możesz spotkać się z odmowną decyzją zakładu ubezpieczeń. Masz jednak jeszcze kilka innych możliwości.

Czy wiesz, że...

Aż 99% odszkodowań wypłaconych z polisy sprawcy jest zaniżonych.

Samodzielne odwołanie czy pomoc specjalistów?

Zanim jednak napiszesz, a następnie złożysz samodzielnie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinieneś rozważyć, czy warto w ogóle podjąć to ryzyko czy lepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy specjalistów.

Twoje odwołanie będzie przecież rozpatrywać ten sam organ, który odmówił przyznania świadczenia czy wypłacił niesatysfakcjonującą Cię kwotę.

Jest spore prawdopodobieństwo, że zostaną wykonane kolejne oględziny Twojego samochodu. To może oznaczać zakwalifikowanie mniejszej liczby części do naprawy bądź wręcz odwrotnie większej, co skutkować może uznaniem szkody za całkowitą, która nierzadko jest korzystniejsza dla ubezpieczyciela, a nie właściciela pojazdu.

Zakład ubezpieczeń co prawda może zaproponować Ci nieco wyższą kwotę, ale i tak nie będzie ona wystarczająca, aby przywrócić Twój samochód do stanu sprzed zdarzenia drogowego. Ponadto akceptując kolejną wycenę naprawy może oczekiwać od Ciebie podpisania ugody.

Alternatywą dla samodzielnej walki z ubezpieczycielem jest dopłata do odszkodowania. Proces jej uzyskania jest prosty i pozbawiony zbędnych formalności. Pieniądze na Twoje konto mogą trafić już w ciągu kilku dni od zawarcia umowy o cesję wierzytelności pomiędzy Tobą a firmą odszkodowawczą.

Cała procedura jest prosta, realizowana bez zbędnych formalności, a dodatkowe pieniądze trafiają do poszkodowanego w ciągu kilku dni od podpisania umowy o cesję wierzytelności.

Wystarczy kilka kroków, aby uzyskać dopłatę do odszkodowania:

 1. Wyślij kosztorys naprawy pojazdu.
 2. W ciągu 2-3 dni roboczych zostanie przeprowadzona bezpłatna analiza kosztorysu.
 3. Jeśli Twoje odszkodowanie jest zaniżone, otrzymasz propozycję dopłaty.
 4. Po podpisaniu umowy cesji wierzytelności realizowany jest przelew na Twoje konto na ustaloną wcześniej kwotę.

Dopłatę do odszkodowania warto rozważyć chociażby z tego powodu, że nic nie ryzykujesz, nie ponosisz żadnych kosztów, a dodatkowe pieniądze otrzymujesz w ciągu kilku dni.

To firma odszkodowawcza musi walczyć z ubezpieczycielem – nie mając żadnej gwarancji że wygra, a w razie przegranej nie będzie się domagać od Ciebie zwrotu przelanych środków.

Odbierz dopłatę

Podsumowanie

 • Na złożenie odwołania od decyzji masz 3 lata.
 • Pisząc reklamację zwróć uwagę na kilka istotnych kwestii, takich jak podstawa prawna czy uzasadnienie.
 • Odwołanie możesz złożyć ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną.
 • Ubezpieczyciel na Twoją reklamację powinien odpowiedzieć w ciągu 30 dni, a w wyjątkowej sytuacji w terminie maks. 60 dni.
 • Alternatywą dla samodzielnego ubiegania się o wyższe odszkodowanie jest dopłata do odszkodowania.

Czytaj więcej

Te artykuły również mogą Cię zainteresować

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

9 min

10 lipca 2024 roku

Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

Funkcjonuje błędne przekonanie, że ugoda jest konieczna do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy.

Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

10 min

5 lipca 2024 roku

Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

Uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie od PZU? Zobacz, jak napisać odwołanie i zyskać dopłatę.

Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

11 min

2 lipca 2024 roku

Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

Sprawdź, jak przebiega proces wypłaty odszkodowania z polisy OC w PZU. Przeczytaj, jak uzyskać dopłatę.

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

9 min

13 czerwca 2024 roku

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

KONTAKT

Zamów połączenie
z konsultantem

Minimum formalności

Darmowa analiza kosztorysu

Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h