offer-banner-bg-img

Otrzymałeś odszkodowanie z OC sprawcy?

Prawdopodobnie jest zaniżone!

Bezpłatnie sprawdzimy, czy otrzymane odszkodowanie jest w odpowiedniej wysokości. Dowiedz się, czy należy Ci się dopłata!

weryfikacja-odszkodowan-logo

Ubezpieczyciele w 99% przypadków zaniżają wartość kosztorysów naprawy pojazdów. Dzięki nam dowiesz się, czy Twoje odszkodowanie było zaniżone i jaka dopłata Ci się należy.

Odszkodowanie z OC sprawcy ma na celu zrekompensowanie osobie poszkodowanej wszystkich poniesionych strat. Niestety nie zawsze wypłacone świadczenie jest w odpowiedniej wysokości.

Co to jest odszkodowanie z OC sprawcy?

To rekompensata za szkodę, która powstała w wyniku zdarzenia objętego polisą OC. Z OC sprawcy można dochodzić nie tylko zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu czy zwrotu kosztów holowania, wynajmu samochodu zastępczego.

Z polisy sprawcy można także otrzymać zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji (również kosztów dojazdu do placówek medycznych), renty (jeśli na skutek zdarzenia nastąpiła utrata zdolności do pracy), utraconych korzyści finansowych oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ponadto w przypadku, gdy na skutek wypadku umrze bliska nam osoba, z OC sprawcy można uzyskać zadośćuczynienie za ból i cierpienie, zwrot kosztów pogrzebu, odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji finansowej czy rentę alimentacyjną.

Co jest potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy?

Do ubiegania się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego potrzebne są dane sprawcy, dane dot. polisy sprawcy oraz oświadczenie sprawcy kolizji lub notatka policyjna (jeśli na miejscu zdarzenia byli funkcjonariusze policji). Ubezpieczyciel wymaga podania informacji o jednostce policji, która sporządzała notatkę.

Ponadto warto gromadzić wszelkie faktury, paragony, które będą stanowić dowód poniesienia kosztów związanych ze zdarzeniem drogowym. Chodzi tutaj np. o koszty leczenia czy rehabilitacji, dojazd do placówek medycznych, zakup leków, holowanie samochodu, czy wynajem samochodu zastępczego.

Jak przebiega wypłata odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni. Termin ten dotyczy bezspornej części odszkodowania i jest liczony od momentu rozpoczęcia procesu likwidacji szkody, czyli zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela sprawcy.

Po dokonaniu zgłoszenia należy umówić się z rzeczoznawcą na oględziny uszkodzonego pojazdu. Na podstawie sporządzonego przez niego kosztorysu następuje wypłata odszkodowania. Często sprawca wypadku lub kolizji jest proszony o potwierdzenie Twojej wersji zdarzeń.

rozbity samochód

Sprawdź czy należy Ci się dopłata!

Darmowa analiza kosztorysu

Minimum formalności

Średnia wartość zaniżenia to 3493 zł

Sprawdź kosztorys

W jakim przypadku odszkodowanie z OC sprawcy nie zostanie wypłacone?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku nie zostanie wypłacone w sytuacji, gdy okaże się iż sprawca oraz osoba poszkodowana działali wspólnie i umyślnie doprowadzili do powstania szkody w celu wyłudzenia odszkodowania.

Dodatkowo, należy zauważyć, że towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność za te szkody, które odpowiedzialność ponosi posiadacz pojazdu.

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy?

W ubezpieczeniach komunikacyjnych obowiązują sumy gwarancyjne. Są one regulowane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. W przypadku szkód majątkowych odszkodowanie z OC sprawcy wypadku może maksymalnie wynieść 1 050 000 euro. Z kolei dla szkód osobowych kwota świadczeń nie może być wyższa niż 5 210 000 euro. Oczywiście wszystko zależy od rodzaju oraz rozmiaru szkody.

Generalnie rzecz biorąc, odszkodowanie z OC sprawcy wypadku ma na celu wyrównanie strat, nie ma zatem możliwości, aby wyniosło więcej niż poniesiona szkoda.

Od jakiej kwoty wypłacane jest odszkodowanie OC?

W ustawie nie ma natomiast sprecyzowanej minimalnej wartości szkody, od której ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie. Dlatego też można się ubiegać o odszkodowanie nawet, jeśli straty w mieniu bądź na zdrowiu są minimalne.

Ile można dostać za uszkodzony samochód?

Zgodnie z przepisami prawa, jeśli w wyniku wypadku samochód zostanie tak uszkodzony, że jego naprawa jest niemożliwa bądź koszty naprawy przewyższają wartość pojazdu (szkoda całkowita), to jego właściciel otrzymuje odszkodowanie z OC sprawcy stanowiące różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed a po szkodzie (wraku).

Od czego zależy wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Na wysokość odszkodowania z OC sprawcy zdarzenia wpływa wiele czynników. W przypadku szkody na pojeździe jest to m.in. rozmiar uszkodzeń, rocznik pojazdu. Natomiast w przypadku szkody osobowej np. procent uszczerbku na zdrowiu.

Odbierz dopłatę

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC sprawcy?

Są dwie drogi do uzyskania większego odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Pierwsza z nich to samodzielna walka z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest to proces żmudny, wymagający specjalistycznej wiedzy oraz czasochłonny. Niestety ubezpieczyciele niechętnie uznają reklamacje osób poszkodowanych, dlatego nierzadko sprawa swój finał ma dopiero w sądzie.

Drugą drogą jest skorzystanie z pomocy specjalistycznej firmy i uzyskanie dopłaty do odszkodowania z OC sprawcy wypadku lub kolizji. O dopłatę można się ubiegać, jeśli od wydania decyzji ubezpieczyciela nie minęły jeszcze 3 lata. Środki w ramach dopłaty trafiają na konto osoby poszkodowanej nawet w ciągu kilku dni od zgłoszenia. Tymczasem na samą odpowiedź ubezpieczyciela na reklamację trzeba czekać nawet 30 dni.

Jak odzyskać zaniżone odszkodowanie?

Możesz samodzielnie walczyć o odzyskanie należnego Tobie odszkodowania albo skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej. Można także dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

Czy wiesz, że...

Aż 99% odszkodowań wypłaconych z polisy sprawcy jest zaniżonych.

Złożenie reklamacji

Samodzielną walkę należy rozpocząć od złożenia reklamacji, czyli odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Na złożenie takiego pisma jest aż 3 lata, ale nie jest korzystnie zbyt długo zwlekać. Najlepiej odwołanie złożyć drogą pisemną. Należy uwzględnić nie tylko dane dot. szkody, ale i określić a następnie je uzasadnić. Ponadto warto przedstawić dowody, np. opinię niezależnego rzeczoznawcy samochodowego.

Na odpowiedź ze strony ubezpieczyciela trzeba jednak poczekać. Zgodnie z obowiązującym prawem, towarzystwo ubezpieczeniowe ma na to co najmniej 30 dni. Jeśli sprawa wymaga wyjaśnienia, to ubezpieczyciel może wydłużyć ten czas. Należy jednak też zwrócić uwagę na fakt, że odwołanie rozpatruje ten sam podmiot, który odmówił wypłaty odszkodowania po wypadku drogowym bądź zaniżył jego wysokość.

Dopłata do odszkodowania

Alternatywą samodzielnego dochodzenia odszkodowania jest dopłata do odszkodowania. To oferta firm odszkodowawczych dla osób, które otrzymały wypłatę odszkodowania, ale nie była ona adekwatna do tego, co im się należy.

Korzystając z tej propozycji można już w ciągu kilku lat otrzymać stosowną dopłatę. Nie ma tutaj konieczności kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy. Wystarczy przesłać do nas kosztorys naprawy pojazdu oraz decyzję ubezpieczyciela. W ciągu 2‑3 dni otrzymasz informację, czy wycena szkody była sporządzona prawidłowo.

Jeśli wykryjemy nieprawidłowości to otrzymasz propozycję dopłaty. Po dopełnieniu formalności uzgodniona kwota trafi na wskazane przez Ciebie konto nawet w ciągu 48 godzin.

Odbierz dopłatę

Skierowanie sprawy do sądu

O wyższe odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym można się ubiegać także na drodze sądowej. Pamiętaj jednak, że takie sprawy mogą się ciągnąć nawet latami, a towarzystwo ubezpieczeniowe będzie “uzbrojone w armię” prawników. Dlatego też Ty powinieneś mieć profesjonalnego pełnomocnika.

FAQ

Jak sprawdzić wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Możesz samodzielnie walczyć o odzyskanie należnego Tobie odszkodowania albo skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej. Można także dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.

Ile odszkodowania za uszkodzony zderzak?

To, ile można otrzymać odszkodowania za uszkodzony zderzak zależy od marki, modelu, rocznika pojazdu oraz rozmiaru uszkodzeń. Jest to kwota od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Komu przysługuje z oc sprawcy odszkodowanie?

Odszkodowanie przysługuje osobie, która doznała szkodę.

Co zrobić, gdy wycena szkody jest za niska?

Jeśli uważasz, że wycena szkody jest za niska to możesz zgłosić się do firmy odszkodowawczej w celu jej weryfikacji. Zazwyczaj taka analiza jest wykonywana bezpłatnie. W sytuacji, gdy faktycznie okaże się, że wycena szkody została sporządzona w sposób nieprawidłowy, to osoba poszkodowana otrzyma ofertę dopłaty do odszkodowania z OC sprawcy wypadku.

Można również samodzielnie walczyć i w tym celu sporządzić odwołanie oraz zlecić wykonanie opinii u niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Jest to jednak dłuższa (i do tego niepewna) droga do wysokiej wypłaty odszkodowania.

Podsumowanie

  • Odszkodowanie ma na celu zrekompensować osobie poszkodowanej poniesione szkody.
  • Zaniżone wypłaty odszkodowania z OC sprawcy kolizji to niestety w Polsce norma.
  • Osoba poszkodowana może złożyć odwołanie, skorzystać z możliwości dopłaty bądź walczyć z ubezpieczycielem w sądzie.

Czytaj więcej

Te artykuły również mogą Cię zainteresować

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

9 min

10 lipca 2024 roku

Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

Funkcjonuje błędne przekonanie, że ugoda jest konieczna do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy.

Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

10 min

5 lipca 2024 roku

Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

Uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie od PZU? Zobacz, jak napisać odwołanie i zyskać dopłatę.

Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

11 min

2 lipca 2024 roku

Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

Sprawdź, jak przebiega proces wypłaty odszkodowania z polisy OC w PZU. Przeczytaj, jak uzyskać dopłatę.

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

9 min

13 czerwca 2024 roku

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

KONTAKT

Zamów połączenie
z konsultantem

Minimum formalności

Darmowa analiza kosztorysu

Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h