to twoja kasa header 1

Polityka prywatności

§ I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest totwojakasa.pl. Administrator pełni także funkcję operatora serwisu totwojakasa.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest prawidłowa realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

3. Podstawa prawna

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od danych kontaktowych, które udostępnił Administratorowi, tzn. adres e-mail, nr telefonu.

4. Kontakt z administratorem

Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie za pomocą infolinii: 583 502 101, tradycyjną drogą pocztową: totwojakasa.pl, ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski bądź e-mailową pomoc@totwojakasa.pl.

5. Źródło i rodzaj danych

Administrator gromadzi tylko i wyłącznie dane konieczne do prawidłowej realizacji oferowanych usług. Powierza je Konsultantowi Call Center, który wykorzystuje je w celu zaprezentowania bezpłatnej usługi porównania ofert, które są oferowane w Serwisie.

6. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika bezpośrednio są przekazywane do Administratora. Mogą one zostać za zgodą Użytkownika przekazane Partnerom, z którymi Administrator zawarł umowę na powierzenie danych. Celem przekazania danych jest realizacja bezpłatnej usługi. Administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych Użytkownika na żądanie takich podmiotów jak np. policja, prokuratura, sąd.

Dostęp do danych Użytkownika mogą mieć podmioty świadczące na rzecz Administratora takie usługi jak np. księgowość, usługi prawne, usługi programistyczne, dostawcy narzędzi umożliwiających komunikację.

7. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres potrzebny do zrealizowania usługi, do chwili rezygnacji z usługi, rozwiązania umowy bądź zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu przez daną osobę. Następnie dane osobowe są przechowywane przez okres i do celów wymaganych przez przepisy prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia marketingu bezpośredniego są przetwarzane przez Administratora do chwili wycofania zgody przez danego Użytkownika.

8. Prawa użytkownika dot. przetwarzania danych

Użytkownik jest uprawniony do pełnego dostępu do swoich danych. Ma prawo zażądać ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia, przenoszenia. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz otrzymywanie informacji handlowych wysyłając e-maila na adres pomoc@totwojakasa.pl lub dzwoniąc na numer 583 502 101.

Administrator jest zobowiązany do udostępnienia Użytkownikowi jego danych osobowych w formacie, który daje możliwość odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo dane te udostępnić innemu Administratorowi. Wyjątkiem są dane, które stanowią tajemnicę danej firmy.

9. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale dane są konieczne do prawidłowej realizacji usługi.

§ II. Informacje pozostałe

1. Rodzaje komunikacji i przetwarzanie danych

Rodzaj komunikacji z Użytkownikiem jest uzależniony od podanych przez niego danych i wyrażonych przez niego zgód. Kontakt może się odbywać np. w sprawie realizacji danej usługi, pozyskania opinii, odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, związku z prowadzeniem działań marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach uzyskanej od Użytkownika zgody, którą może w dowolnej chwili wycofać. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem telefonicznie (na numer 583 502 101) lub pisemnie (adres e-mailowy pomoc@totwojakasa.pl lub na adres korespondencyjny totwojakasa.pl, ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Dane kontaktowe są przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. W niektórych sytuacjach, które określają przepisy prawa Administrator może być zobowiązany do przetwarzania danych przez dany okres.

2. Zmiana polityki prywatności

Wszelkie zmiany polityki prywatności są niezwłocznie ogłaszane na podstronie Serwisu “Polityka Prywatności”.

3. Zamówienie rozmowy telefonicznej

Użytkownik za pomocą Serwisu ma możliwość zamówienia darmowej rozmowy telefonicznej oraz wysłania wiadomości. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem na podstawie wyrażonej przez niego zgody, którą w każdej chwili ma prawo wycofać.

Dane zebrane podczas rozmowy z Konsultantem Call Center mogą być przekazane Partnerom lub innym podmiotom, o czym każdorazowo jest informowany Użytkownik. Nagrywanie każdej rozmowy telefonicznej ma na celu ochronę przed oszustwami i roszczeniami oraz w trosce o jakość świadczonych usług. Nagrania rozmów są przechowywane do chwili, gdy wygasa możliwość kierowania roszczeń związanych z świadczonymi usługami bądź przez okres, które przewidują przepisy prawa.

§ III. Polityka Cookies

1. Ogólne wyjaśnienie

Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis, aby ułatwić Użytkownikowi nawigację oraz są niezbędne do prawidłowego działania całego Serwisu. Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane przez teleinformatyczny system Usługodawcy w systemie Użytkownika, a celem tego jest zbieranie ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz identyfikacja danego Użytkownika w Serwisie.

Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, a Użytkownik ma prawo w każdej chwili je wyłączyć. Aby wyłączyć ciasteczka należy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies przez Użytkownika nie oznacza niemożliwości korzystania z Serwisu, ale możliwe jest pojawienie się utrudnień w korzystaniu z zasobów Serwisu lub świadczonych w jego ramach usług.

2. Cel wykorzystania plików cookies

Serwis totwojakasa.pl wykorzystuje ciasteczka w następujących celach:

 • analizowanie i prowadzenie statystyk mających na celu poprawienie działalności Serwisu, tj. doskonalenie struktur oraz zawartości Serwisu uwzględniając potrzeby Użytkowników;
 • optymalizacja stron internetowych;
 • badania skuteczności prowadzonych akcji marketingowych;
 • dopasowanie wyświetlania reklam;
 • zapamiętywania wyrażonej przez Użytkownika zgody bądź braku zgody.

3. Rodzaje plików cookies

Serwis totwojakasa.pl wykorzystuje pliki stałe oraz sesyjne. Pierwszy rodzaj ciasteczek oznacza, że zostają one na urządzeniu Użytkownika do momentu ręcznego usunięcia bądź przez wyznaczony czas. Drugi rodzaj ciasteczek zostaje na urządzeniu Użytkownika do chwili opuszczenia witryny internetowej bądź zamknięcia przeglądarki internetowej.

Za pośrednictwem ciasteczek zbierane są tylko i wyłącznie dane, które służą do celów statystycznych, pomogą w poprawie komfortu korzystania z zasobów Serwisu i redukcji uciążliwości wyświetlanych materiałów reklamowych. Żadne ze zgromadzonych w ten sposób danych nie pozwala na identyfikację Użytkownika jako daną osobę/klienta.

4. Odnośniki do innych stron

W Serwisie mogą zostać ulokowane odnośniki do innych witryn internetowych. Totwojakasa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obowiązujące na nich Polityki Prywatności.

5. Zmiany ustawień w wyszukiwarkach

Użytkownik może zmieniać ustawienia związane z prywatnością w wyszukiwarce. Zmiana ustawień może spowodować, że pliki cookies będą w sposób automatyczny blokowane bądź Użytkownik za każdym razem będzie informowanych o ich umieszczeniu w urządzeniu. Wszelkie informacje o obsłudze plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki. Poniżej bezpośrednie linki do informacji o obsłudze ciasteczek do popularnych przeglądarek i urządzeń:  

 • Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042
 • Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Android – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari (iOS) – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings