subsite-banner-bg-img

Polityka prywatności

§ 1. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Helpfind Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Pułaskiego 11, 63‑400 Ostrów Wielkopolski, NIP 622‑276‑35‑69, Regon 301735830, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405. Administrator pełni także funkcję operatora serwisu totwojakasa.pl.

Totwojakasa jest jedną z marek marketingowych, którymi posługuje się Helpfind Sp. z o.o.

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie oraz przedstawienie Oferty (realizacja zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora), a następnie, w przypadku zainteresowania i możliwości zawarcie umowy. Helpfind Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe również w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), w szczególności art. 6 ust. 1 oraz art. 13. Sposób kontaktu z Użytkownikiem zależy od danych kontaktowych, które udostępnił Administratorowi, tzn. adres e‑mail, nr telefonu.

4. Kontakt z administratorem

Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości e‑mail na adres: iod@helpfind.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Pułaskiego 11, 63‑400 Ostrów Wielkopolski.

5. Źródło i rodzaj danych

Administrator gromadzi tylko i wyłącznie dane konieczne do prawidłowej realizacji oferowanych usług. Powierza je Konsultantowi Call Center, który wykorzystuje je w celu zaprezentowania bezpłatnej usługi porównania ofert, które są oferowane w Serwisie.

6. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe są w sposób bezpośredni przekazywane do Administratora. Następnie w celu realizacji bezpłatnej usługi, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z administratorem, w związku z realizacją umowy, tym podmiotom zajmującym się profesjonalną obsługą prawną – na co zgoda zostaje wyrażona m.in. poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Helpfind Sp. z o.o. W momencie przekazania danych klienta do partnera, z którym Administrator zawarł odrębną umowę partner ten staje się równolegle administratorem danych osobowych. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie uprawnionych do tego podmiotów, czyli m.in. prokuraturze, sądowi, policji. Dostęp do Twoich danych mogą mieć także podmioty, które realizują takie usługi jak: usługi programistyczne, analityczne, prawne (kancelarie prawne), rzeczoznawcze, księgowe, podatkowe, kadrowo‑płacowe itp., dostawcy usług poczty elektronicznej, narzędzi służących do kontaktu z nami, dostawcy przestrzeni dyskowej w chmurze, dostawcy usług związanych z akcjami mailingowymi oraz telekomunikacyjnymi. Lista partnerów współpracujących z Administratorem dostępna w linku.

7. Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez okres potrzebny do zrealizowania usługi, do chwili rezygnacji z usługi, rozwiązania umowy bądź zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu przez daną osobę. Następnie dane osobowe są przechowywane przez okres i do celów wymaganych przez przepisy prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane niezbędne do prowadzenia marketingu bezpośredniego są przetwarzane przez Administratora do chwili wycofania zgody przez danego Użytkownika.

8. Prawa użytkownika dot. przetwarzania danych

Użytkownik jest uprawniony do pełnego dostępu do swoich danych. Ma prawo zażądać ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia, przenoszenia. W każdej chwili Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych oraz otrzymywanie informacji handlowych wysyłając e‑maila na adres iod@helpfind.pl lub dzwoniąc na numer 583 502 101.

Administrator jest zobowiązany do udostępnienia Użytkownikowi jego danych osobowych w formacie, który daje możliwość odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo dane te udostępnić innemu Administratorowi. Wyjątkiem są dane, które stanowią tajemnicę danej firmy.

9. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, ale dane są konieczne do prawidłowej realizacji usługi.

§ 2. Informacje pozostałe

1. Rodzaje komunikacji i przetwarzanie danych

Rodzaj komunikacji z Użytkownikiem jest uzależniony od podanych przez niego danych i wyrażonych przez niego zgód. Kontakt może się odbywać np. w sprawie realizacji danej usługi, pozyskania opinii, odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, związku z prowadzeniem działań marketingowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w ramach uzyskanej od Użytkownika zgody, którą może w dowolnej chwili wycofać. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem telefonicznie (na numer 583 502 101) lub pisemnie (adres e‑mailowy iod@helpfind.pl lub na adres korespondencyjny ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63‑400 Ostrów Wielkopolski).

Dane kontaktowe są przetwarzane do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. W niektórych sytuacjach, które określają przepisy prawa Administrator może być zobowiązany do przetwarzania danych przez dany okres.

2. Zmiana polityki prywatności

Wszelkie zmiany polityki prywatności są niezwłocznie ogłaszane na podstronie Serwisu “Polityka Prywatności”.

3. Zamówienie rozmowy telefonicznej

Użytkownik za pomocą Serwisu ma możliwość zamówienia darmowej rozmowy telefonicznej oraz wysłania wiadomości. Zebrane w ten sposób dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem na podstawie wyrażonej przez niego zgody, którą w każdej chwili ma prawo wycofać.

Dane zebrane podczas rozmowy z Konsultantem Call Center mogą być przekazane Partnerom lub innym podmiotom, o czym każdorazowo jest informowany Użytkownik. Nagrywanie każdej rozmowy telefonicznej ma na celu ochronę przed oszustwami i roszczeniami oraz w trosce o jakość świadczonych usług. Nagrania rozmów są przechowywane do chwili, gdy wygasa możliwość kierowania roszczeń związanych z świadczonymi usługami bądź przez okres, które przewidują przepisy prawa.

§ 3. Polityka Cookies

1. Ogólne wyjaśnienie

Pliki cookies są wykorzystywane przez Serwis, aby ułatwić Użytkownikowi nawigację oraz są niezbędne do prawidłowego działania całego Serwisu. Ciasteczka to pliki tekstowe zapisywane przez teleinformatyczny system Usługodawcy w systemie Użytkownika, a celem tego jest zbieranie ogólnych informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz identyfikacja danego Użytkownika w Serwisie.

Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, a Użytkownik ma prawo w każdej chwili je wyłączyć. Aby wyłączyć ciasteczka należy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies przez Użytkownika nie oznacza niemożliwości korzystania z Serwisu, ale możliwe jest pojawienie się utrudnień w korzystaniu z zasobów Serwisu lub świadczonych w jego ramach usług.

2. Cel wykorzystania plików cookies

Serwis totwojakasa.pl wykorzystuje ciasteczka w następujących celach:

 1. analizowanie i prowadzenie statystyk mających na celu poprawienie działalności Serwisu, tj. doskonalenie struktur oraz zawartości Serwisu uwzględniając potrzeby Użytkowników;
 2. optymalizacja stron internetowych;
 3. badania skuteczności prowadzonych akcji marketingowych;
 4. dopasowanie wyświetlania reklam;
 5. zapamiętywania wyrażonej przez Użytkownika zgody bądź braku zgody.
3. Rodzaje plików cookies

Serwis totwojakasa.pl wykorzystuje pliki stałe oraz sesyjne. Pierwszy rodzaj ciasteczek oznacza, że zostają one na urządzeniu Użytkownika do momentu ręcznego usunięcia bądź przez wyznaczony czas. Drugi rodzaj ciasteczek zostaje na urządzeniu Użytkownika do chwili opuszczenia witryny internetowej bądź zamknięcia przeglądarki internetowej.

Za pośrednictwem ciasteczek zbierane są tylko i wyłącznie dane, które służą do celów statystycznych, pomogą w poprawie komfortu korzystania z zasobów Serwisu i redukcji uciążliwości wyświetlanych materiałów reklamowych. Żadne ze zgromadzonych w ten sposób danych nie pozwala na identyfikację Użytkownika jako daną osobę/klienta.

4. Odnośniki do innych stron

W Serwisie mogą zostać ulokowane odnośniki do innych witryn internetowych. Totwojakasa.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obowiązujące na nich Polityki Prywatności.

5. Zmiany ustawień w wyszukiwarkach

Użytkownik może zmieniać ustawienia związane z prywatnością w wyszukiwarce. Zmiana ustawień może spowodować, że pliki cookies będą w sposób automatyczny blokowane bądź Użytkownik za każdym razem będzie informowanych o ich umieszczeniu w urządzeniu. Wszelkie informacje o obsłudze plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki. Poniżej bezpośrednie linki do informacji o obsłudze ciasteczek do popularnych przeglądarek i urządzeń:

 1. Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955
 2. Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 3. Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
 4. Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 5. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 6. Android http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 7. Safari (iOS) http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 8. Windows Phone http://www.windowsphone.com/pl‑pl/how‑to/wp7/web/changing‑privacy‑and‑other‑browser‑settings

Czytaj więcej

Redakcja serwisu poleca

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

9 min

13 czerwca 2024 roku

Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

Wycena szkody Generali – jak wygląda proces, kiedy należy się dopłata

9 min

12 czerwca 2024 roku

Wycena szkody Generali – jak wygląda proces, kiedy należy się dopłata

Myślisz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie? Dowiedz się, czy w wycenie mogły znaleźć się zaniżenia.

Odszkodowanie Generali – jak wygląda zgłoszenie szkody i proces likwidacji

10 min

31 maja 2024 roku

Odszkodowanie Generali – jak wygląda zgłoszenie szkody i proces likwidacji

Sprawca wypadku ma wykupioną polisę OC w Generali? Sprawdź jak otrzymać odszkodowanie krok po kroku.

Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

8 min

9 maja 2024 roku

Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

Kierowco, nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC! Kary są kilka razy wyższe niż polisa

KONTAKT

Zamów połączenie
z konsultantem

Minimum formalności

Darmowa analiza kosztorysu

Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h