article-banner-bg-img

10 października 2023

8 min

Odszkodowanie komunikacyjne - komu przysługuje i jak dostać?

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku, o ile nie była ona sprawcą. Ta popularna definicja jest zgodna z prawdą, jednak zagadnienie odszkodowania komunikacyjnego zawiera w sobie kilka niuansów. Z artykułu dowiecie się, kto i w jakim wypadku dostanie odszkodowanie, a także co zyska.

Co to jest wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie komunikacyjne jest następstwem wypadku komunikacyjnego, dlatego warto poznać jego definicję. Wypadek komunikacyjny to zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu, do którego dochodzi najczęściej na drodze. Aby mówić o wypadku muszą wystąpić szkody osobowe. Należą do nich: uszkodzenie ciała lub śmierć co najmniej jednej osoby uczestniczącej w wypadku.

Ciekawostka

Wypadek komunikacyjny to zdarzenie z udziałem przynajmniej jednego pojazdu, do którego dochodzi najczęściej na drodze. Aby mówić o wypadku, muszą wystapić szkody osobowe. Należą do nich uszkodzenia ciała lub śmierć co najmniej jednej osoby uczestniczącej w wypadku.

Odszkodowanie komunikacyjne - komu przysługuje?

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym przysługuje:

 • poszkodowanym kierowcom i pasażerom samochodu,
 • poszkodowanym pieszym,
 • osobom, które przyczyniły się do powstania wypadku, ale nie ponoszą za niego pełnej odpowiedzialności;
 • poszkodowanym prowadzącym takie pojazdy jak: motocykl, rower, hulajnoga itp.

Ciekawostka

Odszkodowanie komunikacyjne należy się każdej poszkodowanej osobie w wyniku wypadku, o ile nie była ona sprawcą.

Co istotne, odszkodowanie komunikacyjne należy się każdemu poszkodowanemu w wyniku wypadku, o ile nie był on sprawcą. Może to być również pasażer sprawcy. Ten fakt często nie jest znany poszkodowanym, którzy nie ubiegają się z tego tytułu o odszkodowanie z OC sprawcy.

co możesz otrzymać po wypadku

Odszkodowanie komunikacyjne - co możesz uzyskać?

Po wypadku komunikacyjnym jako poszkodowany możesz ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku.

Odszkodowanie

W ramach odszkodowania sprawca jest zobowiązany do tego, aby zrekompensować Ci jako poszkodowanemu poniesione straty materialne. W związku z tym musi zwrócić pieniądze m.in. za:

 • koszty leczenia i opieki,
 • wydatki na leki i sprzęt medyczny,
 • koszty dojazdu do placówki medycznej,
 • wydatki związane z przekwalifikowaniem się, jeśli poszkodowany nie może już wykonywać dotychczasowej pracy.

Zadośćuczynienie

Kwota zadośćuczynienia ma pokryć wszystkie szkody niematerialne, takie jak np.ból, stres czy wszelkie cierpienia psychiczne.

O ile straty materialne są dość łatwe do obliczenia, o tyle kwotę zadośćuczynienia bardzo trudno oszacować. Istnieją jednak pewne kryteria i należą do nich m.in.: procentowa wartość doznanego uszczerbku na zdrowiu, przebieg leczenia, sytuacja prywatna i społeczna poszkodowanego, orzecznictwo w podobnych sprawach z poprzednich lat.

W orzekaniu wysokości zadośćuczynienia duże znaczenie mają osobiste odczucia poszkodowanego, dlatego w ustalaniu kwoty odszkodowania bardzo istotne jest indywidualne podejście do każdego analizowanego przypadku.

Odszkodowanie komunikacyjne - z czyjego OC?

Odszkodowanie z OC sprawcy należy się poszkodowanemu w różnych rodzajach wypadków drogowych. Podział ten jest istotny ze względu na to, z czyjej polisy wypłacane będzie odszkodowanie.

Odszkodowanie komunikacyjne po wypadku samochodowym

Odszkodowanie to przysługuje każdej rannej w wypadku osobie, o ile nie była jego sprawcą. Do poszkodowanych może się więc zaliczać kierowca samochodu lub pasażer. Co ważne  - jeżeli kierowca podróżujący z dziećmi spowoduje wypadek, mogą one ubiegać się o odszkodowanie z jego polisy OC.

Odszkodowanie komunikacyjne po wypadku z udziałem tramwaju lub autobusu

Jeśli jako kierowca jesteś poszkodowany w wypadku z udziałem tramwaju bądź autobusu, nie dostaniesz odszkodowania z polisy motorniczego lub kierowcy autobusu. W związku z tym zdarzeniem, koszty poniesie ubezpieczyciel zakładu komunikacji miejskiej.

Co warto wiedzieć, tramwaje i autobusy jako pojazdy należące do komunikacji miejskiej, która świadczy usługi odpłatnego przewozu, działają w ramach odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Jest to dla Ciebie korzystna sytuacja, ponieważ gdy podczas przejazdu ulegniesz wypadkowi, odszkodowanie z polisy OC pojazdu otrzymasz niezależnie od winy lub braku winy kierowcy, co upraszcza sprawę, jeśli chodzi o jej udowodnienie. Działanie według tej zasady ma na celu ochronę poszkodowanych i umożliwia im uzyskanie wysokiego odszkodowania.

Od tej zasady istnieją jednak 3 wyjątki, w których komunikacja miejska może odmówić wypłacenia odszkodowania. Kiedy udowodni, że wypadek powstał:

 • na skutek działania siły wyższej
 • z Twojej wyłącznej winy
 • z winy osoby trzeciej, za którą komunikacja miejska nie ponosi odpowiedzialności.

Odszkodowanie komunikacyjne po wypadku z udziałem pieszego, rowerzysty lub hulajnogi 

Jeśli jesteś potrąconym pieszym, rowerzystą lub hulajnogistą, kierowca ponosi odpowiedzialność za wypadek, zgodnie ze wspomnianą wyżej zasadą ryzyka. Jest to dla Ciebie korzystna sytuacja, ponieważ w tym wypadku nie obowiązku wykazania winy kierowcy, a odszkodowanie i tak zostaje Ci wypłacone z OC sprawcy. 

Jeżeli natomiast zostałeś poszkodowany w wyniku nieprawidłowego poruszania się rowerzysty, rolkarza czy hulajnogisty, możesz mieć problem, ponieważ nie wszyscy właściciele tych pojazdów mają wykupione ubezpieczenie OC. Jeśli znalazłeś się właśnie w takiej sytuacji, musisz domagać się odszkodowania bezpośrednio od sprawcy.

Jak uzyskać odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy?

W większości przypadków odszkodowanie jest wypłacane z polisy OC sprawcy.  Na początek istotne jest, abyś na miejsce zdarzenia wezwał odpowiednie służby – policję i (jeśli jest taka potrzeba) karetkę pogotowia.

Notatka policyjna (zawierająca dane na temat uczestników i okoliczności zdarzenia) i dokumentacja medyczna stanowią podstawę do wszczęcia procesu prowadzącego do wypłaty odszkodowania. Podobna procedura czeka Cię w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za kolizję - w tym przypadku jednak zamiast notatki policyjnej, dokumentem dla ubezpieczyciela jest oświadczenie sprawcy kolizji.

Kolejnym krokiem jest złożenie u ubezpieczyciela wniosku o odszkodowanie (najłatwiej zrobić to na stronie ubezpieczyciela sprawcy), wydanie dyspozycji wypłaty odszkodowania oraz dołączenie do wniosku wymienionych w punkcie 1 dokumentów. Po dopełnieniu formalności pozostaje Ci czekanie na decyzję, którą powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wysokość odszkodowania komunikacyjnego - ile dostaniesz?

To zależy. Ponieważ prawo nie reguluje takich kwestii, nie istnieje minimalna kwota wypłaty odszkodowania z OC. Zgodnie z prawem, za uszkodzenie ciała i wywołanie rozstroju zdrowia, sprawca zobowiązany jest pokryć wszystkie wynikające z tego powodu koszty. Wysokość zostanie więc ustalona na tej właśnie podstawie.

Wszelkie informacje, które mają szansę pomóc Ci w uzyskaniu jak największej sumy, możesz zawrzeć we wniosku o odszkodowanie.

Za niskie odszkodowanie OC - czy należy Ci się dopłata?

Dopłata do odszkodowania przysługuje poszkodowanemu, który nie jest zadowolony z kwoty wypłaconej mu przez ubezpieczyciela, ponieważ uzyskana suma nie rekompensuje poniesionych szkód.

Jednak ubieganie się o odszkodowanie nie jest proste, a odwołanie od decyzji ma duże szanse spotkać się z odmową. W takiej sytuacji pozostaje skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej bądź zatrudnienie niezależnego rzeczoznawcy, co - jak możesz się domyślać - jest bardzo kosztowną drogą. W ostateczności pozostaje skierowanie sprawy do sądu, jednak taka opcja, oprócz dużych wydatków, oznacza dla Ciebie również wiele stresu

Co możesz zrobić? Najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy odszkodowawczej, która zajmie się Twoją sprawą zupełnie za darmo. Wystarczy przesłać nam kosztorys otrzymany od ubezpieczyciela, a my:

 •  przeanalizujemy go zupełnie za darmo w 24 godziny,
 • odnajdziemy zaniżenia,
 • oszacujemy wysokość dopłaty do odszkodowania, którą możesz uzyskać,
 •  W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych prześlemy Ci propozycję dopłaty,
 • otrzymasz przelew na konto w ciągu 7 dni.

Najważniejsze, że nie ponosisz żadnych kosztów i nie musisz walczyć z ubezpieczycielem. Skontaktuj się z nami.

Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych

Wśród 10 najczęstszych przyczyn wypadków drogowych wymienia się:

 1. Przekroczenie prędkości.
 2. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Brak znajomości i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 4. Zły stan dróg i pojazdów.
 5. Wtargnięcie na jezdnię.
 6. Zły stan techniczny samochodu.
 7. Złe warunki atmosferyczne.
 8. Utrata kontroli nad pojazdem.
 9. Rozproszenie uwagi kierowcy.
 10. Zbyt mała odległość między pojazdami.

Przedstawione wyżej przyczyny dotyczą nie tylko wypadków z udziałem samochodów, a wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Podsumowanie

 • Wypadek to zdarzenie (najczęściej) drogowe, w którym doszło do szkód osobowych.
 • Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu, o ile nie był sprawcą.
 • Z tytułu odszkodowania komunikacyjnego możesz otrzymać zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie.
 • Odszkodowanie komunikacyjne może być wypłacane z OC różnych sprawców w zależności od rodzaju wypadku.
 • Żeby dostać odszkodowanie z OC sprawcy, należy przekazać ubezpieczycielowi szereg dokumentów.
 • Wysokość odszkodowania zależy od poniesionych przez Ciebie kosztów.
 • Dopłatę do odszkodowania możesz uzyskać dzięki pomocy firmy odszkodowawczej.

Źródła

https://statystyka.policja.pl https://www.rf.gov.pl

Oceń nasz artykuł

Daj znać, jak oceniasz nasz artykuł

  Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

  Czytaj więcej

  Te artykuły również mogą Cię zainteresować

  Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

  Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

  8 min

  9 maja 2024 roku

  Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

  Kierowco, nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC! Kary są kilka razy wyższe niż polisa

  Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

  9 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

  Wyceny szkody na pojeździe zawierają zaniżenia. Sprawdź, jak powstają i czy należy Ci się dopłata.

  Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

  9 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

  Proces uzyskania odszkodowania od Ergo Hestia nie jest trudny. Po tym artykule wątpliwości znikną.

  Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

  11 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

  Każdy ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Ergo Hestia. Zobacz wzór dokumentu i sprawdź, jakie masz prawa.

  Sprawdź więcej artykułów

  KONTAKT

  Zamów połączenie
  z konsultantem

  Minimum formalności

  Darmowa analiza kosztorysu

  Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h