article-banner-bg-img

18 kwietnia 2024

8 min

Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

Zdarzają się sytuacje, w których poszkodowany nie jest zadowolony z decyzji ubezpieczyciela. W takiej sytuacji może złożyć odwołanie. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawnie przeprowadzić ten proces w firmie Ergo Hestia, jakie masz prawa i czego możesz się spodziewać.

Odwołanie od decyzji Ergo Hestia – kto może zgłosić reklamację?

Jeśli poszkodowany zgłosił szkodę do Ergo Hestii, ma prawo odwołać się od każdej decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego. Może zrobić to każdy. Niezależnie od tego, czy firma wypłaciła odszkodowanie czy też wydała odmowę.

Nie ma wyznaczonych kryteriów, które musisz spełnić, aby wypełnić wniosek i zgłosić go do firmy ubezpieczeniowej. Jeśli uznasz, że decyzja ubezpieczyciela nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz napisać odwołanie od otrzymanej decyzji.

Kluczem do skutecznego odwołania będzie przedstawienie wyczerpującego, rzeczowego uzasadnienia, które jednoznacznie podważy argumenty firmy dotyczące wysokości przyznania kwoty ubezpieczenia bądź też odmowy wypłaty odszkodowania.

Istnieją wyraźne przesłanki do tego, by zgłosić się do ubezpieczyciela z odwołaniem. Są to między między innymi:

 • wypłacone odszkodowanie nie wystarcza do przeprowadzenia naprawy samochodu,
 • ubezpieczyciel orzekł szkodę całkowitą,
 • firma uznała, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody,
 • towarzystwo ubezpieczeniowe nie uwzględniło obrażeń ciała powstałych podczas wypadku.

Pamiętaj tylko, aby wniosek został przygotowany z odpowiednią starannością oraz termin odwołania nie został przekroczony.

W jakim terminie można odwołać się od decyzji Ergo Hestia?

Zgodnie z prawem poszkodowany ma 3 lata na złożenie odwołania, w tym przypadku do firmy Ergo Hestia. Termin liczony jest od otrzymania decyzji ubezpieczyciela o rozpatrzeniu jego wniosku.

Choć poszkodowany ma dużo czasu na formalne rozpoczęcie procedury, rekomendujemy jak najszybsze zajęcie się sprawą. Im szybciej zajmiemy się sprawą, tym szybciej nasz wniosek zostanie rozpatrzony, a co za tym idzie, na konto może trafić dopłata za zaniżone odszkodowanie.

Art. 9. Odpowiedź, o której mowa w art. 5 ust. 1, powinna zawierać w szczególności

1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą klienta;
2) wyczerpującą informację na temat stanowiska podmiotu rynku finansowego w sprawie skierowanych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy;
3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego;
4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Źródło: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001348/U/D20151348Lj.pdf

Ile czasu od złożenia odwołania ma Ergo Hestia na jego rozpatrzenie?

Jak podkreśla Ergo Hestia na swojej stronie internetowej, odwołanie zostanie rozpatrzone nie później niż 30 dni po jego otrzymaniu. Firma zastrzega jednak, że czas może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni w przypadku wyjątkowych i skomplikowanych spraw.

Jeśli tak się stanie, obowiązkiem ubezpieczyciela jest poinformowanie poszkodowanego o zaistniałej sytuacji.

Ubezpieczyciel powinien przesłać odpowiedź listem. Może to zrobić przy pomocy poczty elektronicznie wyłącznie w przypadku, kiedy poprosi o to klient.

Jak napisać odwołanie od decyzji Ergo Hestia? Wzór dokumentu z omówieniem

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie posiada jednego, stałego dokumentu, który pasowałby do wszystkich sytuacji. Każda sprawa musi być rozpatrzona przez zakład ubezpieczeń w sposób indywidualny, stąd też odpowiedź na rozpatrzony wniosek musi konkretnie odnosić się do treści decyzji ubezpieczyciela.

O ile nie istnieje konkretna forma dla dokumentu, tak możemy wyróżnić szereg danych, które muszą znaleść się w przygotowywanym piśmie do Ergo Hestii.

Elementy niezbędne w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela:

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby składającej odwołanie,
 2. data i miejsce sporządzenia odwołania,
 3. numer polisy oraz numer decyzji ubezpieczyciela,
 4. dane ubezpieczyciela,
 5. tytuł dokumentu oraz opis sprawy z podaniem szacowanego zaniżenia dokonanego przez firmę,
 6. uzasadnienie odwołania,
 7. czytelny podpis.
odwołanie od decyzji Ergo Hestia wzór

Kluczowe dla odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest precyzyjne i dobrze skonstruowane uzasadnienie. Najlepiej przypadku szkody na pojeździe najlepiej oprzeć je na ekspertyzie niezależnego rzeczoznawcy, który wskazałby zaniżenia w przygotowanym przez ubezpieczyciela kosztorysie naprawy pojazdu.

Kiedy mamy już przygotowany stosowny dokument, nie pozostaje nic prostszego niż zgłoszenie się do firmy.

Sposoby odwołania od decyzji Ergo Hestia

Firma Ergo Hestia pozwala klientom wybrać spośród kilku sposobów, jeśli chodzi o złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Co istotne, nie trzeba nawet wychodzić z domu, aby rozpocząć ten proces. Możesz to zrobić w formie ustnej lub w formie pisemnej.

Gdzie można złożyć odwołanie od decyzji Ergo Hestia:

 • podczas wizyty w punkcie Ergo Hestia – ustnie lub pisemnie,
 • na stronie www.ergohestia.pl poprzez formularz odwołania,
 • telefonicznie, w rozmowie z opiekunem szkody, którego numer telefonu został przekazany po zgłoszeniu szkody,
 • listownie, wysyłając pismo na adres STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1 81-731 Sopot,
 • przez własne iKonto w serwisie iHestia.

O ile samo złożenie odwołanie nie jest kwestią problematyczną, tak samo odpowiednie przygotowanie wniosku może już sprawić problemy. Tym bardziej, jeśli chcemy otrzymać dopłatę do odszkodowania. W takim przypadku warto rozważyć możliwość współpracy z wykwalifikowanym specjalistą, który pozwoli oszczędzić czas i pieniądze.

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Ergo Hestia odwołanie od decyzji – działania w pojedynkę czy z pomocą specjalistów?

Cały proces odwołania od decyzji ubezpieczyciela możesz przeprowadzić samodzielnie, jednak będzie Cię to kosztowało dużo czasu i energii. Skuteczne odwołanie, którego efektem będzie wyższe odszkodowanie, powinno zawierać przede wszystkim kompleksowe wskazanie zaniżeń na częściach czy roboczogodzinach czy stosowne paragrafy. Do tego niezbędna jest specjalistyczna wiedza oraz wiele godzin pracy.

Wypowiedź eksperta

Ubezpieczyciel liczy, że wykorzysta niewiedzę swoich klientów, przez to w swoich kosztorysach ukrywa zaniżenia. Osoba, która na co dzień nie ma styczności z wyceną szkód może mieć problem ze znalezieniem niemiłych niespodzianek. Jeśli firma wypłaciła niskie odszkodowanie, to klarowny sygnał, że bez zbędnej zwłoki należy przygotować odwołanie. Nie bój się walczyć o swoje prawa. Zespół ToTwojaKasa.pl jest gotowy walczyć z Tobą o wyższe odszkodowanie.

Bartosz Rybicki - ekspert ds. odszkodowań

Co ważne, ToTwojaKasa.pl pomoże napisać skuteczne odwołanie za Ciebie. Cały proces zostanie ograniczony do minimum, a dopłatę otrzymasz w kilka dni. Jak to możliwe? Przeczytaj, co oferujemy naszym Klientom bezpłatnie.

Zaniżone odszkodowanie Ergo Hestia – jak otrzymać odszkodowanie w odpowiedniej kwocie?

Swoje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możesz powierzyć zespołowi ToTwojaKasa.pl, który przeanalizował już ponad 51 tysięcy nadesłanych kosztorysów i wypłaca swoim Klientom średnio 3493 zł dopłaty.

Po odpowiedzi od towarzystwa ubezpieczeniowego, możesz zgłosić się do nas za pomocą krótkiego formularza i przesłać dokumenty od firmy. Wtedy wycenimy wartość szkody i co za tym idzie obliczymy kwotę zaniżenia odszkodowania. Nasze doświadczenie pokazuje, że zdecydowana większość przygotowanych kosztorysów naprawy pojazdu posiada zaniżenia.

Po analizie dokumentów powiemy Ci, na jaką kwotę możesz liczyć. Zaproponujemy odkup szkody na zasadzie umowy cesji wierzytelności, dzięki czemu otrzymasz pieniądze nawet w 48 godzin od podpisania umowy.

W praktyce oznacza to, że pozyskamy możliwość odwołania się od decyzji Ergo Hestia. W czasie ewentualnej rozprawy sądowej Ty będziesz mieć już dawno pieniądze na swoim koncie i nie będą wymagane dalsze aktywności. Cała odpowiedzialność procesowa przejdzie na zespół ToTwojaKasa.pl.

co po odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela

Najważniejsze: nasza usługa jest bezpłatna! Zgłaszając się do nas możesz tylko zyskać. Nic nie stracisz, a na Twoje konto może wpłynąć spora dopłata przy praktycznie zerowym wysiłku.

Podsumowanie

 1. Każdy zgłaszający szkodę ma prawo złożyć odwołanie od decyzji w Ergo Hestia.
 2. Nie istnieje jeden wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela, ale można wyróżnić dane, które powinien zawierać dokument, w którym zwracamy się do firmy o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 3. Podstawą skutecznego odwołania od decyzji firmy Ergo Hestia jest rzeczowe, precyzyjne i wskazujące zastosowane zaniżenia uzasadnienie wniosku.
 4. Skuteczne odwołanie możesz przygotować samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanych specjalistów, co pozwoli zaoszczędzić czas i walczyć o dopłatę do wypłaty odszkodowania.

Źródło:

https://www.ergohestia.pl/faq

Oceń nasz artykuł

Daj znać, jak oceniasz nasz artykuł

  Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

  Czytaj więcej

  Te artykuły również mogą Cię zainteresować

  Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

  Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

  8 min

  9 maja 2024 roku

  Kara za brak ważnego OC w 2024 – ile wynosi, kto może wystawić mandat

  Kierowco, nie zapomnij o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC! Kary są kilka razy wyższe niż polisa

  Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

  9 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Wycena szkody Ergo Hestia – jak powstają zaniżenia, na co należy zwrócić uwagę

  Wyceny szkody na pojeździe zawierają zaniżenia. Sprawdź, jak powstają i czy należy Ci się dopłata.

  Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

  9 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Odszkodowanie Ergo Hestia – jak zgłosić szkodę, proces likwidacji

  Proces uzyskania odszkodowania od Ergo Hestia nie jest trudny. Po tym artykule wątpliwości znikną.

  Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

  11 min

  18 kwietnia 2024 roku

  Odwołanie od decyzji Ergo Hestia szkoda na pojeździe – wniosek z omówieniem

  Każdy ma prawo złożyć odwołanie od decyzji Ergo Hestia. Zobacz wzór dokumentu i sprawdź, jakie masz prawa.

  Sprawdź więcej artykułów

  KONTAKT

  Zamów połączenie
  z konsultantem

  Minimum formalności

  Darmowa analiza kosztorysu

  Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h