Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Ile można dostać odszkodowania za kolizję?

Miałeś kolizję a wina leży po stronie innego kierowcy? Ubiegaj się odszkodowanie z OC sprawcy. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, aby otrzymać więcej pieniędzy.

Kiedy możesz się ubiegać o odszkodowanie z OC sprawcy?

O odszkodowanie z OC sprawcy możesz się ubiegać, jeśli z winy innego kierowcy dojdzie do zdarzenia drogowego, a Ty poniesiesz szkodę. Wówczas istotne jest ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W tym celu spisz oświadczenie sprawcy kolizji.

Odpowiedzialność odszkodowawcza zachodzi wówczas, gdy:

 • szkodę wyrządzono umyślnie lub nieumyślnie,
 • pomiędzy zdarzeniem a szkodą zachodzi związek przyczynowo-skutkowy,
 • w przepisach prawa można znaleźć podstawę obowiązku naprawienia szkody przez sprawcę.

Pomiędzy Tobą a drugim kierowcą nie ma zgody, co to tego kto jest odpowiedzialny za zdarzenie? Wezwij na miejsce Policję.

Od ubezpieczyciela, u którego sprawca wypadku lub kolizji wykupił obowiązkową polisę OC możesz uzyskać odszkodowanie za szkody, które są wynikiem kolizji czy wypadku drogowego.

Odszkodowanie za szkodę na pojeździe to najczęściej pobierane świadczenie z OC sprawcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania, które pokryje w razie kolizji czy wypadku z winy innego kierowcy koszty naprawy Twojego samochodu.

Ważne akty prawne:
Kodeks cywilny
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela sprawcy nie zapomnij załączyć oświadczenie sprawcy szkody na mieniu, a jeśli na miejscu byli funkcjonariusze Policji niezbędne będą dane dot. jednostki która sporządziła notatkę.

W dalszych krokach ubezpieczyciel zapewne przedstawi Ci wycenę szkody, na podstawie której ustalił wysokość odszkodowania. Szkoda może zostać zakwalifikowana jako częściowa lub całkowita. Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu z OC powinna nastąpić w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Ubiegając się o odszkodowanie z OC za szkodę na pojeździe musisz wiedzieć, że:

 • towarzystwo ubezpieczeniowe nie może narzucić Ci wariantu serwisowego, jeśli wolisz przyjąć gotówkę i np. naprawić auto w wybranym przez siebie warsztacie samochodowym (przy opcji kosztorysowej niezbędna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania),
 • jeśli szkoda zostanie uznana za całkowitą nie ma innej możliwości, jak likwidacja szkody w wariancie gotówkowym.

Ile można dostać odszkodowania z OC za kolizję?

To, ile wynosi odszkodowanie OC zależy głównie od rodzaju oraz rozmiaru szkody. Podstawową zasadą jest to, że odszkodowanie nie może wynosić więcej, niż wyniosła szkoda. Innymi słowy celem tego świadczenia powinno być wyrównanie strat. W przypadku szkody na pojeździe to przywrócenie samochodu do takiego stanu, w jakim był przed zdarzeniem drogowym.

Jeśli Twoja szkoda jest niewielka np. ktoś zarysował Twoje auto na parkingu, to prawdopodobnie ubezpieczyciel poprosi Cię o oświadczenie sprawcy kolizji oraz zdjęcia uszkodzeń i tylko na tej podstawie ustali wysokość odszkodowania.

Natomiast, jeśli szkoda na pojeździe jest większych rozmiarów, to możesz spodziewać się wizyty rzeczoznawcy samochodowego, który dokona oględzin samochodu. Towarzystwa ubezpieczeniowe obliczając wysokość odszkodowania korzystają z katalogów np. Audatex.

Musisz wiedzieć, że w kosztorysie naprawy pojazdu nie powinny zostać uwzględniane części zamienne, jeśli w Twoim samochodzie zniszczeniu uległy części oryginalne. Przy likwidacji szkody z OC sprawcy niedozwolone jest stosowanie tzw. amortyzacji. W wycenie ubezpieczyciel nie może proponować także części używanych.

To oznacza, że nawet jeśli Twoje auto jest ze starszego rocznika, to i tak powinieneś otrzymać kwotę, która pozwoli na naprawę na częściach nowych oraz oryginalnych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uszkodzona część już wcześniej nie była oryginalna.

Jeśli wartość szkody na Twoim pojeździe jest wysoka w porównaniu do wartości samochodu, to ubezpieczyciel orzeknie o szkodzie całkowitej. Wówczas otrzymasz odszkodowanie komunikacyjne obliczone na podstawie różnicy ceny pojazdu przed a po zdarzeniu drogowym.

Przykład: Samochód osobowy marki Opel przed wypadkiem był wart 11 500 zł. Po wypadku pozostałości tzw. wrak wyceniono na kwotę 2 500 zł. Poszkodowany od ubezpieczyciela sprawcy otrzymał odszkodowanie w wysokości 9 000 zł.

W przypadku szkody całkowitej najczęściej dochodzi do zaniżenia wartości pojazdu przed wypadkiem, a zawyżeniem wartości wraku, w efekcie czego poszkodowany otrzymuje niskie odszkodowanie.

OC sprawcy – o co jeszcze możesz się ubiegać?

Z OC sprawcy możesz uzyskać także inne świadczenia, niż tylko na pokrycie kosztów naprawy samochodu. Jako poszkodowany możesz wnioskować o:

 • zwrot kosztów holowania pojazdu – jeśli je poniosłeś,
 • wynajem samochodu zastępczego – na czas niezbędny do wykonania naprawy Twojego auta,
 • odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu – w przypadku, gdy okres użytkowania uszkodzonego pojazdu nie przekroczył 5 lat, a była to pierwsza szkoda na elemencie metalowym. 

Zdarza się, że w samochodzie przewozimy także wartościowe rzeczy. Jeśli efektem wypadku jest ich zniszczenie, zgłoś ubezpieczycielowi sprawcy uszkodzenie mienia. Oczywiście nie każda taka sprawa zostanie zakwalifikowana przez zakład ubezpieczeń do wypłaty odszkodowania. W takich sytuacjach także do Ciebie należy udowodnienie, że ma tu miejsce związek przyczynowo-skutkowy.

Jeśli w wyniku wypadku doznałeś jakiś obrażeń ciała to z polisy OC możesz się ubiegać o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu czy środków medycznych. W zależności od sytuacji możesz także wnioskować o rentę na zwiększone potrzeby, środki na założenie działalności gospodarczej, czy przekwalifikowanie się

Przykład: Po wypadku drogowym boisz się wsiadać za kierownicę. W takiej sytuacji należy Ci zadośćuczynienie z OC sprawcy. Jednak wnioskując o to świadczenie musisz mieć bardzo dobre uzasadnienie i podać sensowną kwotę, którą chcesz otrzymać. 

Dodatkowo, jeśli w wyniku doznanych obrażeń byłeś niezdolny do pracy masz prawo do ubiegania się o wyrównanie dochodów do poziomu sprzed zdarzenia drogowego. Odszkodowanie po wypadku należy Ci się także w związku z utraconymi korzyściami. Tego rodzaju roszczenia musisz jednak udowodnić ubezpieczycielowi. 

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy odwołanie, sąd czy dopłata?

Towarzystwa ubezpieczeniowe często wypłacają zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy licząc na to, że poszkodowani nie będą ubiegać się o więcej. Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie? W identycznej sytuacji jak Ty, jest wielu poszkodowanych. Masz kilka możliwości do wyboru, sam zdecyduj które jest dla Ciebie najbardziej optymalne.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania

Od decyzji ubezpieczyciela możesz się odwołać. Na złożenie pisma reklamacyjnego masz co prawda aż 3 lata, ale nie ma co z tym zwlekać. Masz także możliwość złożenia odwołania ustnie, tzn. drogą telefoniczną lub osobiście w oddziale zakładu ubezpieczeń.

W Twoim odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela powinny się znaleźć nie tylko dane dot. szkody, ale i także sprecyzowane roszczenie i uzasadnienie. Szanse na pozytywne rozpatrzenie zapewne wzrosną, jeśli przedstawisz opinię niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Wskaż także numer konto bankowego do wypłaty odszkodowania. Niestety musisz być przygotowanym na to, że odwołanie będzie nieskuteczne. Tutaj możesz bezpłatnie pobrać dokument dyspozycja wypłaty odszkodowania.

Sprawa w sądzie o odszkodowanie z OC sprawcy

Sprawa w sądzie o odszkodowanie OC to rozwiązanie, które może zakończyć się dla Ciebie wypłatą wyższego świadczenia, ale po pierwsze: postępowanie sądowe może się ciągnąć miesiącami, a po drugie oznacza konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Walki z ubezpieczycielem na drodze sądowej nie podejmuj bez wsparcia specjalistów w dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy. Tacy zapewne znajdą się na sali sądowej po stronie przeciwnej, czyli ubezpieczyciela.

Dopłata do odszkodowania OC

Nie chcesz iść z ubezpieczycielem do sądu i tam walczyć o wyższe odszkodowanie za uszkodzone auto? Rozważ ofertę dopłaty do odszkodowania OC. Droga do jej otrzymania jest prosta, klarowna i szybka. Wysyłasz do nas kosztorys naprawy pojazdu, a my go bezpłatnie weryfikujemy pod kątem ewentualnych zaniżeń. 

Wyniki analizy wyceny szkody OC otrzymasz max. w ciągu 3 dni roboczych. Po zaakceptowaniu oferty i podpisaniu umowy ustalona kwota wpadnie na Twoje konto. 

Podsumowanie:

 1. Odszkodowanie za uszkodzone auto powinieneś otrzymać w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody. 
 2. Od ubezpieczyciela możesz domagać się wypłaty także innych świadczeń z OC sprawcy.
 3. Jeśli otrzymane odszkodowanie jest w Twojej opinii zaniżone, to masz prawo złożyć u ubezpieczyciela odwołanie.

FAQ

Czy można otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy za uraz psychiczny?

Tak, ale aby otrzymać odszkodowanie trzeba przedstawić ubezpieczycielowi solidne dowody, że dolegliwości są efektem wypadku drogowego.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy PZU?

Zgłoś szkodę za pomocą np. formularza online i załącz wymagane przez PZU dokumenty, czyli dowód rejestracyjny pojazdu, oświadczenie o kolizji lub notatkę policyjną, numer konta bankowego do wypłaty odszkodowania.

Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy?

Podstawową zasadą jest to, że odszkodowanie nie może wynosić więcej, niż wyniosła szkoda. Innymi słowy celem tego świadczenia jest wyrównanie strat.

Zaniżony kosztorys odszkodowanie z OC sprawcy – czyli jaki?

W kosztorysie naprawy pojazdu zdarza się, że zaniżone są stawki za robociznę mechanika czy lakiernika, a zamiast cen części oryginalnych widnieją tańsze zamienniki.

Gdzie znaleźć pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy?

Zgłoś się ze swoją sprawą do nas. Naszą misją jest pomoc poszkodowanym w uzyskaniu należnych odszkodowań OC.

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Doświadczony redaktor internetowy żywo zainteresowany tematyką odszkodowań. Od kilku lat pogłębia swoją wiedzę dot. dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń. Jej specjalizacją jest problematyka związana z odszkodowaniami z OC sprawcy wypadku oraz polis autocasco. Prywatnie pochłania ją motoryzacja, turystyka górska oraz ekranizacje i adaptacje kryminalnych powieści.

totwojakasa baner home

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

samochód ikona
Wybierz markę pojazdu...
Popularne marki Audi BMW Citroen Dacia Fiat Ford Hyundai Infiniti Jaguar Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Nissan Opel Peugeot Porsche Renault SEAT Skoda Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Pozostałe marki AC AMC Abarth Acura Adler Alfa Romeo Alpina Alpine Ariel Aro Asia Aston Martin Aurus Austin Austin Healey BOVA BYD Baic Bentley Bombardier Borgward Boro Brilliance Bristol Bugatti Buick Cadillac Callaway Capron Carbodies Caterham ChangFeng Changan Changhe Chery Chevrolet Chrysler Cizeta Coggiola DAF DFM DS Dadi Daewoo Daihatsu Daimler Dallas Datsun De Tomaso DeLorean Derways Dodge DongFeng Doninvest Eagle Efini Excalibur FAW FSO Ferrari Fisker Foton Fruehauf Fuqi Fuso GAZ GMC Geely Genesis Geo Great Wall Groz Hafei Haima Harley-Davidson Haval Hawtai Hindustan Holden Honda HuangHai Hummer Hurtan IZH Innocenti Invicta Iran Khodro Isdera Isuzu Iveco JAC JMC Jeep Jiangnan Jinbei Kawasaki Koenigsegg Kombat Krone LTI Lamberet Lamborghini Lancia Landwind Lifan Lincoln Lotus LuAZ Luxgen MG Mahindra Man Marcos Marlin Marussia Maruti Maserati Maybach McLaren Mega Mercury Metrocab Microcar Minelli Mitsubishi Mitsuoka Monte Carlo Morgan Moskal Noble Nysa Oldsmobile Osca Packard Pagani Panoz Paykan Perodua Plymouth Pontiac Premier Proton Puma Qoros Qvale RAM Ravon Reliant Renaissance Cars Rimac Rolfo Rolls-Royce Ronart Rover SAM SMA SMZ Saab Saipa Saleen Samsung Santana Saturn Scania Schmitz Scion Setra Shifeng ShuangHuan Smart Solaris Soueast Spectre Spyker SsangYong Stas Subaru TVR TagAZ Talbot Tata Tatra Tesla Tianma Tianye Tofas Trabant Trouillet Trumpchi UAZ UNIVERSAL Van Hool Vauxhall Vector Venturi Vortex WAZ (Łada) Wartburg Westfield Wielton Wiesmann Willys Wuling Xin Kai Yamaha ZAZ ZIŁ ZX Zastava Zibar Zotye Inne auto
kalendarz ikona
Wybierz rok produkcji...
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
totwojakasa baner home

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

imię ikona
wiadomość ikona
telefon ikona