article-banner-bg-img

11 sierpnia 2023

8 min

Stłuczka samochodowa – jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Na polskich drogach codziennie dochodzi do setek stłuczek samochodowych, co wiąże się z powstaniem wielu szkód, do których naprawy potrzebne są pieniądze z odszkodowania. Jak się zachować w przypadku udziału w kolizji? Co robić, by otrzymać wysoką rekompensatę za powstałe szkody? Odpowiedzi na powyższe pytania, zarówno z perspektywy sprawcy, jak i poszkodowanego, znajdą państwo w poniższym artykule.

Stłuczka samochodowa a wypadek – jakie są różnice?

W mowie potocznej przyjęło się używać naprzemiennie określeń wypadek i stłuczka samochodowa (innymi słowy – kolizja), mimo że oba te wyrazy określają różne rodzaje zdarzeń drogowych. Jak można przeczytać na stronie Internetowej polskiej policji:

Co to jest kolizja drogowa?

Kolizja/stłuczka drogowa – zdarzenie drogowe, w którym uczestnicy nie ponieśli śmierci, ani nie doznali urazu, czy uszczerbku na zdrowiu. W trakcie kolizji dochodzi jedynie do powstania szkody na mieniu (samochód, motocykl, ogrodzenie).

Co to jest wypadek drogowy?

W obu przypadkach mamy zatem do czynienia ze zdarzeniem drogowym, które różni się zakresem i rozmiarem powstałych szkód. O ile do pierwszego rodzaju wydarzeń, wezwanie policji nie jest obowiązkowe, o tyle w przypadku drugiego, należy wezwać nie tylko Policję, ale i karetkę pogotowia ratunkowego (w celu udzielenia pomocy medycznej) oraz straż pożarną, jeśli jej udział w akcji jest konieczny.

Kolizja i wypadek samochodowy – podobieństwa i róznice

Jak się zachować po stłuczce samochodowej nie z mojej winy?

Bez względu na to, czy do kolizji drogowej doszło z Twojej winy, czy spowodował ją inny kierowca, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić po stłuczce, jest sprawdzenie stanu zdrowia wszystkich jej uczestników.

W przypadku, gdy którykolwiek z nich doznał zranienia lub poniósł śmierć, obowiązkowo należy wezwać na miejsce zarówno policję, jak i karetkę. Jeśli w zdarzeniu doszło do powstania szkody tylko i wyłącznie na mieniu, wzywanie służb nie jest konieczne.

Drugą czynnością, jakiej należy dokonać, jest zadbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu stłuczki samochodowej. W tym celu należy usunąć wszystkie pojazdy, uczestniczące w zdarzeniu, na pobocze.

Jeśli nie ma możliwości przesunięcia uszkodzonego pojazdu na pobocze, poszkodowany bądź sprawca kolizji musi bezwzględnie umieścić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od miejsca wypadku – 30-50 metrów na zwykłej drodze krajowej, poza obszarem zabudowanym oraz 100 metrów na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu. Oczywiście, dodatkowo należy włączyć światła awaryjne.

W dalszej kolejności konieczne będzie sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji (niezbędne do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy), w którym muszą znaleźć się następujące informacje:

 • data, godzina oraz lokalizacja miejsca zdarzenia,
 • dane osobowe uczestników zdarzenia,
 • dane identyfikacyjne pojazdów, biorących udział w kolizji,
 • informacje dotyczące ubezpieczenia, z którego ma zostać wypłacone odszkodowanie – numer polisy OC, nazwa ubezpieczyciela sprawcy,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane świadków,
 • podpisy uczestników stłuczki.

Jeśli auto sprawcy nie posiada wykupionego ubezpieczenia OC, należy spisać jego dane osobowe oraz informacje na temat pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W trakcie spisywania oświadczenia sprawcy zdarzenia warto zrobić fotografie wszystkich uszkodzeń, jeszcze na miejscu zdarzenia. Jest to dowód powstania szkody, w przypadku pominięcia jej przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego oględzinach, przez co kosztorys naprawy samochodu jest zaniżony.

Przed rozpoczęciem spisania oświadczenia, winowajca może próbować załatwić sprawę bez udziału ubezpieczyciela – nie zgadzaj się na to! Może się okazać, że kwota, którą otrzymałeś od kierowcy, który spowodował stłuczkę, jest niewystarczająca, by pokryć wszystkie konieczne naprawy w aucie.

Odszkodowanie z OC sprawcy stłuczki samochodowej – jak uzyskać?

Aby wypłata odszkodowania z OC sprawcy mogła mieć miejsce, należy zgłosić szkodę. W pierwszej kolejności konieczne będzie skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Do tej grupy zalicza się fotografie z miejsca zdarzenia, spisane zeznania świadków zdarzenia oraz oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.

Pamiętaj!

Komplet dokumentów należy dostarczyć do ubezpieczyciela sprawcy – można to zrobić osobiście, podczas wizyty w biurze ubezpieczeniowym, wysłać za pomocą poczty, jak i zgłosić szkodę przez Internet.

Na zgłoszenie szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej, poszkodowany ma 3 lata od jej powstania. Nie należy zwlekać z tą czynnością – im wcześniej zgłosi się uszkodzenie pojazdu, tym większe szanse na szybkie uzyskanie odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie za stłuczkę samochodową – co zrobić w takiej sytuacji?

Zaniżone odszkodowanie jest niestety częściej normą, niż wyjątkiem. Jeśli kwota wypłaconej rekompensaty za szkodę, jest nieadekwatna do kosztu naprawy, nie warto popadać we frustrację, ponieważ od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać.

Okazuje się, że w wielu kosztorysach, sporządzonych przez rzeczoznawców Towarzystw Ubezpieczeniowych występuje spora ilość błędów, spośród których najczęściej pojawia się stosowanie zamienników, zamiast oryginalnych części. Równie popularne jest zaniżanie kosztu roboczogodziny pracy mechaników.

Jeśli poszkodowany stwierdził, że ubezpieczyciel mógł zaniżyć kwotę odszkodowania, może napisać odwołanie od jego decyzji. Niestety, najczęściej odpowiedź na tego typu pisma jest negatywna, co może wiązać się z koniecznością przekazania sprawy do sądu.

W przypadku, gdy samodzielna walka z ubezpieczycielem wydaje się zbyt stresująca i uciążliwa, warto sprawdzić oferty kancelarii odszkodowawczych. Schemat działania tego typu firm jest dość prosty – po bezpłatnej analizie kosztorysu i określeniu realnej kwoty naprawy pojazdu, konsultant kontaktuje się z klientem, w celu ustalenia dopłaty do odszkodowania.

Po jej akceptacji, za pomocą kuriera wysyłana jest umowa przeniesienia praw do roszczeń wobec ubezpieczyciela, w zamian za określoną kwotę, umówioną podczas rozmowy telefonicznej. Po podpisaniu dokumentu pieniądze trafiają na konto klienta nawet w ciągu 48 godzin.

Poza oczywistą oszczędnością czasu (walka z ubezpieczycielem trwa od kilku miesięcy, nawet do roku), takie rozwiązanie ma jeszcze jeden, ogromny plus – pewność wypłaty. Jeśli kancelaria odszkodowawcza przegra sprawę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, nie zwróci się do klienta z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty.

Stłuczka samochodowa z mojej winy – co dalej?

Jak się zachować, jeśli stłuczka samochodowa powstała z własnej winy? Pierwszą kwestią jest upewnienie się, czy żaden z uczestników kolizji nie został ranny. W następnej kolejności należy dopilnować, by zdarzenie nie zagrażało innym uczestnikom ruchu drogowego – uczestnicy kolizji powinni usunąć pojazdy z drogi na pobocze.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie oświadczenia sprawcy stłuczki, w którym należy zawrzeć wszystkie informacje o swoim ubezpieczeniu OC, wraz z nazwą Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupiono polisę. Rzecz jasna, przed sporządzeniem dokumentu, można spróbować załatwić tę sprawę bez udziału ubezpieczyciela, choć niewielu kierowców godzi się na takie rozwiązanie.

Niestety, konsekwencją spowodowania stłuczki jest zazwyczaj utrata części lub wszystkich zniżek przy zakupie polisy OC. Jeśli pojazd, którym spowodowano stłuczkę, nie miał wykupionego tego rodzaju ubezpieczenia, będzie musiał zwrócić do UFG kwotę, którą fundusz wypłacił poszkodowanemu, wraz z odsetkami, a dodatkowo może spodziewać się mandatu karnego oraz dodania punktów karnych do konta kierowcy.

Stłuczka samochodowa na parkingu – jak się zachować?

Specyficznym rodzajem stłuczek jest kolizja parkingowa. To rodzaj zdarzenia, w którym powstanie szkody jest wynikiem nieprawidłowo wykonanego manewru parkowania. Wypłata odszkodowania jest w tym przypadku zależna od tego, czy sprawca pozostał na miejscu zdarzenia.

Jeśli tak, należy spisać oświadczenie o spowodowaniu szkody i razem z tym dokumentem zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, w celu zgłoszenia powstania szkody.

W przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, należy wezwać policję na miejsce zdarzenia, która sprawdzi okoliczny monitoring i spróbuje ustalić, kto jest odpowiedzialny za powstanie szkody.

Niestety, jeśli mundurowi nie ustalą danych personalnych lub rejestracji pojazdu, który spowodował szkodę, uzyskanie odszkodowania z OC jest niemożliwe – w grę wchodzi tylko i wyłącznie odszkodowanie z AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym różni się wypadek od stłuczki samochodowej?

Wypadek to zdarzenie drogowe, w którym poza powstaniem szkody na pojazdach, biorących w nim udział, dochodzi również do zranienia lub pozbawienia życia jednego z uczestników. W przypadku kolizji uszkodzeniu ulega jedynie mienie.

Czy na miejsce stłuczki trzeba wezwać policję?

Jeśli nie ma wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą kolizji, wzywanie Policji nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy uczestnicy zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia względem winy za szkodę, wówczas trzeba wezwać na miejsce kolizji służby mundurowe.

Czy za stłuczkę samochodową należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie za stłuczkę samochodową należy się zwykle tylko i wyłącznie poszkodowanemu – w tym celu musi złożyć on odpowiednią dokumentację wraz z pismem, w którym informuje ubezpieczyciela sprawcy o powstaniu szkody. W przypadku spowodowania stłuczki nie ma większych szans na uzyskanie odszkodowania, nawet z własnego autocasco.

Źródła:

https://puck.policja.gov.pl/m11/informacje/wydzialy-kpp/wydzial-ruchu-drogowego/profilaktyka/59339,Kiedy-kolizja-a-kiedy-wypadek-drogowy https://www.uniqa.pl/porady-komunikacja/stluczka-samochodowa-i-co-dalej-robic-jak-uzyskac-odszkodowanie/ https://www.toyota.pl/porady/stluczka-samochodowa-co-robic https://helpfind.pl/blog/stluczka-samochodowa-z-nie,644

Oceń nasz artykuł

Daj znać, jak oceniasz nasz artykuł

  Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej. W 2020 roku zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

  Czytaj więcej

  Te artykuły również mogą Cię zainteresować

  Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

  Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

  9 min

  10 lipca 2024 roku

  Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

  Funkcjonuje błędne przekonanie, że ugoda jest konieczna do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy.

  Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

  10 min

  5 lipca 2024 roku

  Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

  Uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie od PZU? Zobacz, jak napisać odwołanie i zyskać dopłatę.

  Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

  11 min

  2 lipca 2024 roku

  Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

  Sprawdź, jak przebiega proces wypłaty odszkodowania z polisy OC w PZU. Przeczytaj, jak uzyskać dopłatę.

  Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

  9 min

  13 czerwca 2024 roku

  Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

  Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

  Sprawdź więcej artykułów

  KONTAKT

  Zamów połączenie
  z konsultantem

  Minimum formalności

  Darmowa analiza kosztorysu

  Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h