Co robić po stłuczce samochodowej i jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Stłuczka samochodowa – jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Uzyskaj wysokie odszkodowanie za stłuczkę!

Na polskich drogach codziennie dochodzi do setek stłuczek samochodowych, co wiąże się z powstaniem wielu szkód, do których naprawy potrzebne są pieniądze z odszkodowania. Jak się zachować w przypadku udziału w kolizji? Co robić, by otrzymać wysoką rekompensatę za powstałe szkody? Odpowiedzi na powyższe pytania, zarówno z perspektywy sprawcy, jak i poszkodowanego, znajdą państwo w poniższym artykule.

Stłuczka samochodowa a wypadek – jakie są różnice?

W mowie potocznej przyjęło się używać naprzemiennie określeń wypadek i stłuczka samochodowa (innymi słowy – kolizja), mimo że oba te wyrazy określają różne rodzaje zdarzeń drogowych. Jak można przeczytać na stronie Internetowej polskiej policji:

Kolizja/stłuczka drogowa – zdarzenie drogowe, w którym uczestnicy nie ponieśli śmierci, ani nie doznali urazu, czy uszczerbku na zdrowiu. W trakcie kolizji dochodzi jedynie do powstania szkody na mieniu (samochód, motocykl, ogrodzenie).

Wypadek drogowy – zdarzenie w ruchu drogowym, w którym zginął lub został ranny minimum jeden uczestnik (wliczając również pieszych). Poza szkodą na mieniu dochodzi również do powstania szkody osobowej.

W obu przypadkach mamy zatem do czynienia ze zdarzeniem drogowym, które różni się zakresem i rozmiarem powstałych szkód. O ile do pierwszego rodzaju wydarzeń, wezwanie policji nie jest obowiązkowe, o tyle w przypadku drugiego, należy wezwać nie tylko Policję, ale i karetkę pogotowia ratunkowego (w celu udzielenia pomocy medycznej) oraz straż pożarną, jeśli jej udział w akcji jest konieczny.

Kolizja i wypadek samochodowy – podobieństwa i róznice

Jak się zachować po stłuczce samochodowej nie z mojej winy?

Bez względu na to, czy do kolizji drogowej doszło z Twojej winy, czy spowodował ją inny kierowca, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić po stłuczce, jest sprawdzenie stanu zdrowia wszystkich jej uczestników.

W przypadku, gdy którykolwiek z nich doznał zranienia lub poniósł śmierć, obowiązkowo należy wezwać na miejsce zarówno policję, jak i karetkę. Jeśli w zdarzeniu doszło do powstania szkody tylko i wyłącznie na mieniu, wzywanie służb nie jest konieczne.

Drugą czynnością, jakiej należy dokonać, jest zadbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu stłuczki samochodowej. W tym celu należy usunąć wszystkie pojazdy, uczestniczące w zdarzeniu, na pobocze.

Jeśli nie ma możliwości przesunięcia uszkodzonego pojazdu na pobocze, poszkodowany bądź sprawca kolizji musi bezwzględnie umieścić trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości od miejsca wypadku – 30-50 metrów na zwykłej drodze krajowej, poza obszarem zabudowanym oraz 100 metrów na autostradzie lub drodze szybkiego ruchu. Oczywiście, dodatkowo należy włączyć światła awaryjne.

W dalszej kolejności konieczne będzie sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji (niezbędne do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy), w którym muszą znaleźć się następujące informacje:

 • data, godzina oraz lokalizacja miejsca zdarzenia,
 • dane osobowe uczestników zdarzenia,
 • dane identyfikacyjne pojazdów, biorących udział w kolizji,
 • informacje dotyczące ubezpieczenia, z którego ma zostać wypłacone odszkodowanie – numer polisy OC, nazwa ubezpieczyciela sprawcy,
 • okoliczności zdarzenia,
 • dane świadków,
 • podpisy uczestników stłuczki.

Odbierz dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy!

Jeśli auto sprawcy nie posiada wykupionego ubezpieczenia OC, należy spisać jego dane osobowe oraz informacje na temat pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W trakcie spisywania oświadczenia sprawcy zdarzenia warto zrobić fotografie wszystkich uszkodzeń, jeszcze na miejscu zdarzenia. Jest to dowód powstania szkody, w przypadku pominięcia jej przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego oględzinach, przez co kosztorys naprawy samochodu jest zaniżony.

Przed rozpoczęciem spisania oświadczenia, winowajca może próbować załatwić sprawę bez udziału ubezpieczyciela – nie zgadzaj się na to! Może się okazać, że kwota, którą otrzymałeś od kierowcy, który spowodował stłuczkę, jest niewystarczająca, by pokryć wszystkie konieczne naprawy w aucie.

Odszkodowanie z OC sprawcy stłuczki samochodowej – jak uzyskać?

Aby wypłata odszkodowania z OC sprawcy mogła mieć miejsce, należy zgłosić szkodę. W pierwszej kolejności konieczne będzie skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Do tej grupy zalicza się fotografie z miejsca zdarzenia, spisane zeznania świadków zdarzenia oraz oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do ubezpieczyciela sprawcy – można to zrobić osobiście, podczas wizyty w biurze ubezpieczeniowym, wysłać za pomocą poczty, jak i zgłosić szkodę przez Internet.

Na zgłoszenie szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej, poszkodowany ma 3 lata od jej powstania. Nie należy zwlekać z tą czynnością – im wcześniej zgłosi się uszkodzenie pojazdu, tym większe szanse na szybkie uzyskanie odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie za stłuczkę samochodową – co zrobić w takiej sytuacji?

Zaniżone odszkodowanie jest niestety częściej normą, niż wyjątkiem. Jeśli kwota wypłaconej rekompensaty za szkodę, jest nieadekwatna do kosztu naprawy, nie warto popadać we frustrację, ponieważ od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać.

Okazuje się, że w wielu kosztorysach, sporządzonych przez rzeczoznawców Towarzystw Ubezpieczeniowych występuje spora ilość błędów, spośród których najczęściej pojawia się stosowanie zamienników, zamiast oryginalnych części. Równie popularne jest zaniżanie kosztu roboczogodziny pracy mechaników.

Odbierz dopłatę do odszkodowania!

Jeśli poszkodowany stwierdził, że ubezpieczyciel mógł zaniżyć kwotę odszkodowania, może napisać odwołanie od jego decyzji. Niestety, najczęściej odpowiedź na tego typu pisma jest negatywna, co może wiązać się z koniecznością przekazania sprawy do sądu.

W przypadku, gdy samodzielna walka z ubezpieczycielem wydaje się zbyt stresująca i uciążliwa, warto sprawdzić oferty kancelarii odszkodowawczych. Schemat działania tego typu firm jest dość prosty – po bezpłatnej analizie kosztorysu i określeniu realnej kwoty naprawy pojazdu, konsultant kontaktuje się z klientem, w celu ustalenia dopłaty do odszkodowania.

Po jej akceptacji, za pomocą kuriera wysyłana jest umowa przeniesienia praw do roszczeń wobec ubezpieczyciela, w zamian za określoną kwotę, umówioną podczas rozmowy telefonicznej. Po podpisaniu dokumentu pieniądze trafiają na konto klienta nawet w ciągu 48 godzin.

Poza oczywistą oszczędnością czasu (walka z ubezpieczycielem trwa od kilku miesięcy, nawet do roku), takie rozwiązanie ma jeszcze jeden, ogromny plus – pewność wypłaty. Jeśli kancelaria odszkodowawcza przegra sprawę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, nie zwróci się do klienta z żądaniem zwrotu wypłaconej kwoty.

Uzyskaj wyższe odszkodowanie z OC sprawcy.

Stłuczka samochodowa z mojej winy – co dalej?

Jak się zachować, jeśli stłuczka samochodowa powstała z własnej winy? Pierwszą kwestią jest upewnienie się, czy żaden z uczestników kolizji nie został ranny. W następnej kolejności należy dopilnować, by zdarzenie nie zagrażało innym uczestnikom ruchu drogowego – uczestnicy kolizji powinni usunąć pojazdy z drogi na pobocze.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie oświadczenia sprawcy stłuczki, w którym należy zawrzeć wszystkie informacje o swoim ubezpieczeniu OC, wraz z nazwą Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupiono polisę. Rzecz jasna, przed sporządzeniem dokumentu, można spróbować załatwić tę sprawę bez udziału ubezpieczyciela, choć niewielu kierowców godzi się na takie rozwiązanie.

Niestety, konsekwencją spowodowania stłuczki jest zazwyczaj utrata części lub wszystkich zniżek przy zakupie polisy OC. Jeśli pojazd, którym spowodowano stłuczkę, nie miał wykupionego tego rodzaju ubezpieczenia, będzie musiał zwrócić do UFG kwotę, którą fundusz wypłacił poszkodowanemu, wraz z odsetkami, a dodatkowo może spodziewać się mandatu karnego oraz dodania punktów karnych do konta kierowcy.

Stłuczka samochodowa na parkingu – jak się zachować?

Specyficznym rodzajem stłuczek jest kolizja parkingowa. To rodzaj zdarzenia, w którym powstanie szkody jest wynikiem nieprawidłowo wykonanego manewru parkowania. Wypłata odszkodowania jest w tym przypadku zależna od tego, czy sprawca pozostał na miejscu zdarzenia.

Jeśli tak, należy spisać oświadczenie o spowodowaniu szkody i razem z tym dokumentem zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy, w celu zgłoszenia powstania szkody.

Odbierz wysoką dopłatę do odszkodowania!

W przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, należy wezwać policję na miejsce zdarzenia, która sprawdzi okoliczny monitoring i spróbuje ustalić, kto jest odpowiedzialny za powstanie szkody.

Niestety, jeśli mundurowi nie ustalą danych personalnych lub rejestracji pojazdu, który spowodował szkodę, uzyskanie odszkodowania z OC jest niemożliwe – w grę wchodzi tylko i wyłącznie odszkodowanie z AC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czym różni się wypadek od stłuczki samochodowej?

Wypadek to zdarzenie drogowe, w którym poza powstaniem szkody na pojazdach, biorących w nim udział, dochodzi również do zranienia lub pozbawienia życia jednego z uczestników. W przypadku kolizji uszkodzeniu ulega jedynie mienie.

Czy na miejsce stłuczki trzeba wezwać policję?

Jeśli nie ma wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą kolizji, wzywanie Policji nie jest obowiązkowe. W przypadku, gdy uczestnicy zdarzenia nie mogą dojść do porozumienia względem winy za szkodę, wówczas trzeba wezwać na miejsce kolizji służby mundurowe.

Czy za stłuczkę samochodową należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie za stłuczkę samochodową należy się zwykle tylko i wyłącznie poszkodowanemu – w tym celu musi złożyć on odpowiednią dokumentację wraz z pismem, w którym informuje ubezpieczyciela sprawcy o powstaniu szkody. W przypadku spowodowania stłuczki nie ma większych szans na uzyskanie odszkodowania, nawet z własnego autocasco.

Źródła:

 1. policja.gov.pl
 2. uniqa.pl
 3. toyota.pl
 4. helpfind.pl
Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako
członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.

totwojakasa baner home

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

samochód ikona
Wybierz markę pojazdu...
Popularne marki Audi BMW Citroen Dacia Fiat Ford Hyundai Infiniti Jaguar Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Nissan Opel Peugeot Porsche Renault SEAT Skoda Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Pozostałe marki AC AMC Abarth Acura Adler Alfa Romeo Alpina Alpine Ariel Aro Asia Aston Martin Aurus Austin Austin Healey BOVA BYD Baic Bentley Bombardier Borgward Boro Brilliance Bristol Bugatti Buick Cadillac Callaway Capron Carbodies Caterham ChangFeng Changan Changhe Chery Chevrolet Chrysler Cizeta Coggiola DAF DFM DS Dadi Daewoo Daihatsu Daimler Dallas Datsun De Tomaso DeLorean Derways Dodge DongFeng Doninvest Eagle Efini Excalibur FAW FSO Ferrari Fisker Foton Fruehauf Fuqi Fuso GAZ GMC Geely Genesis Geo Great Wall Groz Hafei Haima Harley-Davidson Haval Hawtai Hindustan Holden Honda HuangHai Hummer Hurtan IZH Innocenti Invicta Iran Khodro Isdera Isuzu Iveco JAC JMC Jeep Jiangnan Jinbei Kawasaki Koenigsegg Kombat Krone LTI Lamberet Lamborghini Lancia Landwind Lifan Lincoln Lotus LuAZ Luxgen MG Mahindra Man Marcos Marlin Marussia Maruti Maserati Maybach McLaren Mega Mercury Metrocab Microcar Minelli Mitsubishi Mitsuoka Monte Carlo Morgan Moskal Noble Nysa Oldsmobile Osca Packard Pagani Panoz Paykan Perodua Plymouth Pontiac Premier Proton Puma Qoros Qvale RAM Ravon Reliant Renaissance Cars Rimac Rolfo Rolls-Royce Ronart Rover SAM SMA SMZ Saab Saipa Saleen Samsung Santana Saturn Scania Schmitz Scion Setra Shifeng ShuangHuan Smart Solaris Soueast Spectre Spyker SsangYong Stas Subaru TVR TagAZ Talbot Tata Tatra Tesla Tianma Tianye Tofas Trabant Trouillet Trumpchi UAZ UNIVERSAL Van Hool Vauxhall Vector Venturi Vortex WAZ (Łada) Wartburg Westfield Wielton Wiesmann Willys Wuling Xin Kai Yamaha ZAZ ZIŁ ZX Zastava Zibar Zotye Inne auto
kalendarz ikona
Wybierz rok produkcji...
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
totwojakasa baner home

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

imię ikona
wiadomość ikona
telefon ikona