article-banner-bg-img

05 lipca 2024

8 min

Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

Nie satysfakcjonuje Cię kwota odszkodowania wypłacona przez PZU? Przygotuj odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i otrzymaj dopłatę do otrzymanej kwoty. Przeczytaj, jak przygotować stosowny wniosek i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Odwołanie od decyzji PZU – kto może zgłosić reklamację?

Każdy właściciel pojazdu, który zgłosił szkodę do PZU, ma możliwość odwołania się od decyzji wydanej przez ubezpieczyciela. Niezależnie, czy sprawa dotyczy zaniżonego odszkodowania OC czy AC.

Odwołanie można złożyć zarówno w przypadku, kiedy zgłaszający nie zgadza się z wysokością odszkodowania zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń, jak również, gdy od firmy przyjdzie całkowita odmowa wypłaty odszkodowania.

Jeśli liczysz na wyższe odszkodowanie, swój wniosek z odwołaniem od decyzji PZU musisz poprzeć mocną i rzeczową argumentacją – najlepiej z opinią rzeczoznawcy lub mechanika z warsztatu samochodowego.

Kiedy można spodziewać się, że przyznane odszkodowanie jest zbyt niskie?

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie, które nie pokryło kosztów naprawy pojazdu.
 • PZU zakwalifikowało zdarzenie jako szkodę całkowitą.
 • Uzasadnienie decyzji ubezpieczyciela nie zawiera informacji o obrażeniach ciała, które powstały podczas wypadku.
 • Ubezpieczyciel uznał, że zgłaszający sprawę przyczynił się do powstania szkody.

Kiedy można odwołać się od decyzji PZU? Najważniejsze daty i terminy

Zgłaszający szkodę ma 3 lata od momentu otrzymania decyzji ubezpieczyciela, żeby złożyć odwołanie.

To bardzo dużo czasu, jednak nie należy wykorzystywać go maksymalnie, tylko zgłosić się po dopłatę do odszkodowania jak najszybciej. Tym bardziej że PZU jest zobowiązane przepisami ustawy do rozpatrzenia odwołania w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku.

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Art. 5. 1. Po złożeniu przez klienta reklamacji, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, podmiot rynku finansowego rozpatruje reklamację i udziela klientowi odpowiedzi na piśmie.
Art. 6. Odpowiedzi, o której mowa w art. 5 ust. 1, należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001348/U/D20151348Lj.pdf]

Odwołanie od decyzji PZU – jak szybko otrzymać dopłatę do odszkodowania

Istnieją trzy najpopularniejsze metody ubiegania się o wyższe odszkodowanie, ale najszybciej otrzymasz pieniądze na swoje konto, jeśli sprzedasz swoją wierzytelność ToTwojaKasa.pl.

Nasi klienci otrzymują pieniądze w ciągu tygodnia od podpisania umowy i nie muszą czekać na odpowiedź ubezpieczyciela. Jak to możliwe? Dzięki zastosowaniu cesji wierzytelności. Osoba posiadająca zaniżone odszkodowanie sprzedaje swoje prawa do ubiegania się o dopłatę do odszkodowania od ubezpieczyciela, ale zyskuje ustaloną kwotę od ToTwojaKasa.pl.

odkup szkody PZU

W ten sposób oszczędzisz czas oczekiwania na decyzję oraz procesów sądowych, a w kieszeni dodatkowo zostaną pieniądze, które należałoby wydać na pomoc prawników i koszty sądowe.

Proces dopłaty w ToTwojaKasa.pl ogranicza się do trzech prostych kroków:

 1. Wypełnij krótki formularz kontaktowy na naszej stronie.
 2. Prześlij zdjęcia i kosztorys sporządzony przez PZU.
 3. Zaakceptuj ofertę i czekaj na wypłatę dopłaty.

Ile czasu ma PZU na rozpatrzenie wniosku o odwołanie od decyzji?

Na rozpatrzenie odwołania PZU ma 30 dni od daty dostarczenia dokumentu do siedziby firmy. Co istotne, jeśli w tym terminie zgłaszający nie otrzyma odpowiedzi ubezpieczyciela, wówczas uznaje się, że wniosek rozpatrzono zgodnie z wolą klienta.

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przewiduje jednak sytuację, w których PZU może przekroczyć ten termin, jednak muszą zostać spełnione konkretne warunki. Przede wszystkim wnioskodawca musi zostać poinformowany odpowiednio wcześniej, łącznie z podaniem przyczyny. Wówczas cały proces odwoławczy może trwać łącznie 60 dni.

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

Art. 7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w art. 6, podmiot rynku finansowego w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją:
1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Art. 8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w art. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w art. 7, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001348/U/D20151348Lj.pdf]

Jak napisać odwołanie od decyzji PZU – wzór dokumentu z omówieniem

Przygotowując odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, nie trzeba kierować się jednym wzorem wniosku, który przygotowało towarzystwo ubezpieczeniowe, bo taki nie istnieje.

Jeśli starasz się o ponowne rozpatrzenie sprawy, musisz napisać odwołanie, które będzie zawierało szereg niezbędnych danych, natomiast forma dokumentu jest dowolna. Zapoznaj się z naszą propozycją dokumentu, w którym podpowiadamy, co musi znaleźć się w piśmie.

Co musi znaleźć się w odwołaniu od decyzji PZU:

 1. imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby składającej odwołanie,
 2. data i miejsce sporządzenia odwołania,
 3. numer polisy / numer szkody / numer decyzji ubezpieczyciela,
 4. dane ubezpieczyciela: PZU, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa,
 5. tytuł dokumentu oraz opis sprawy z podaniem szacowanego zaniżenia dokonanego przez firmę,
 6. opis przedmiotu reklamacji,
 7. czytelny podpis.
odwołanie od decyzji PZU wzór dokumentu PDF

Do wniosku kierowanego do PZU warto dodać także załączniki – ekspertyzę rzeczoznawcy lub kosztorys mechanika, który naprawił pojazd (np. w autoryzowanej stacji obsługi). To zwiększy szansę na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu.

Jak odwołać się od decyzji PZU?

Istnieje kilka sposób na zgłoszenie swoich roszczeń w sprawie odszkodowania do PZU. Można zrobić to zarówno osobiście w jednej z placówek firmy, jak też całkowicie zdalnie – internetowo czy rozmawiając z konsultantami.

W jaki sposób można złożyć odwołanie od decyzji PZU:

 • telefonicznie,
 • pisemnie – korespondencyjnie,
 • przez sekcję mojePZU na stronie internetowej,
 • stacjonarnie – w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego.
dochodzenie odszkodowania i dopłaty – jakie dokumenty będą potrzebne

Odwołanie od decyzji PZU – samodzielne działania czy współpraca ze specjalistami

Samodzielna batalia z firmą ubezpieczeniową ma szansę na powodzenie tylko w przypadku, kiedy składający odwołanie jest biegły w przepisach prawa i doskonale czyta kosztorysy przesyłane przez firmy ubezpieczeniowe.

Jeśli skorzystasz z pomocy kancelarii odszkodowawczej, prawnika lub radcy prawnego, konieczna będzie zapłata za każdą godzinę pracy, podzielenie się kwotą, którą uda się wywalczyć przed sądem, a wcale nie ma gwarancji na powodzenie sprawy i na koniec możesz zostać wyłącznie z kosztami.

Wybór ToTwojaKasa.pl to gwarancja szybkiego i przejrzystego załatwienia sprawy:

 • nie poniesiesz żadnych kosztów – analiza umowy i prowadzenie sprawy są bezpłatne,
 • pieniądze trafią prosto na Twoje konto – odkupimy Twoją sprawę, gotówka znajdzie się na koncie w ciągu kilku dni od podpisania umowy,
 • brak ryzyka niepowodzenia – przejmujemy odpowiedzialność procesową, więc po wypłacie od ToTwojaKasa.pl niczym się nie przejmujesz.[Zgłaszam swoją sprawę do ToTwojaKasa.pl]

Podsumowanie

 • Nie ma specjalnych kryteriów, które należy spełnić, żeby móc złożyć odwołanie od decyzji PZU.
 • Na sporządzenie odwołania od decyzji PZU masz 3 lata od jej wydania, jednak nie zwlekaj. Im prędzej zajmiesz się sprawą, tym szybciej firma zajmie.
 • Uzasadnienie odwołania, które zawiera opinię rzecznika finansowego, rzeczoznawcy czy mechanika ma większą szansę na zmianę decyzji ubezpieczyciela.
 • Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż szkody wypłaconej z polisy OC sprawcy, otrzymasz dopłatę znacznie szybciej, niż po pełnym procesie sądowym z firmą ubezpieczeniową.
 • Zgłaszając się do ToTwojaKasa.pl, niczego nie ryzykujesz. Możesz tylko zyskać.

Oceń nasz artykuł

Daj znać, jak oceniasz nasz artykuł

  Doświadczony redaktor internetowy z biegłością w temacie odszkodowań. Jego specjalizacją jest problematyka szkód na pojazdach. Za główny cel stawia sobie tłumaczenie trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego na prosty i zrozumiały dla każdego język.

  Czytaj więcej

  Te artykuły również mogą Cię zainteresować

  Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dot. dopłat do odszkodowań komunikacyjnych.

  Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

  9 min

  10 lipca 2024 roku

  Ugoda z ubezpieczycielem – czy warto ją zawrzeć, jaka jest alternatywa

  Funkcjonuje błędne przekonanie, że ugoda jest konieczna do otrzymania odszkodowania z OC sprawcy.

  Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

  10 min

  5 lipca 2024 roku

  Odwołanie od decyzji PZU – wniosek z omówieniem

  Uważasz, że należy Ci się wyższe odszkodowanie od PZU? Zobacz, jak napisać odwołanie i zyskać dopłatę.

  Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

  11 min

  2 lipca 2024 roku

  Wypłata odszkodowania PZU. Jak zgłosić szkodę, jak przebiega proces likwidacji

  Sprawdź, jak przebiega proces wypłaty odszkodowania z polisy OC w PZU. Przeczytaj, jak uzyskać dopłatę.

  Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

  9 min

  13 czerwca 2024 roku

  Jak przygotować odwołanie od decyzji Generali – wzór dokumentu z omówieniem

  Jeśli uważasz, że Generali wypłaciło Ci zbyt niskie odszkodowanie – złóż odwołanie od decyzji. Tutaj znajdziesz wzór dokumentu

  Sprawdź więcej artykułów

  KONTAKT

  Zamów połączenie
  z konsultantem

  Minimum formalności

  Darmowa analiza kosztorysu

  Pieniądze na Twoim koncie nawet w 48 h