Odwołanie od decyzji PZU – jak zrobić to skutecznie?
Skorzystaj z dopłaty do odszkodowania PZU!

Odwołanie od decyzji PZU jest podstawą do ubiegania się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania z OC sprawcy. Niestety, obniżanie kwoty rekompensaty za szkodę w PZU to raczej standard niż wyjątek. Dowiedz się, w jakich przypadkach warto złożyć reklamację od decyzji ubezpieczyciela i co zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dopłaty do odszkodowania.

Odwołanie od decyzji PZU – kiedy przysługuje?

Reklamację do decyzji PZU przygotowuje się przypadku zaniżenia odszkodowania. Niestety, bez względu na to, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym poszkodowany ubiega się o wypłatę odszkodowania, jego kwota najczęściej nie odpowiada kosztom, które należy ponieść w celu naprawy pojazdu.

Niestety, dość trudno samodzielnie ustalić, czy ubezpieczyciel obniżył kwotę wypłaty odszkodowania. W celu uzyskania wiedzy na temat realnej kwoty naprawy uszkodzeń i uargumentowania swojego odwołania do PZU można wezwać niezależnego rzeczoznawcę, który rzetelnie określi kwotę dopłaty lub zgłosić się do jednej z kancelarii odszkodowawczych.

Sprawdź swój kosztorys i odwołaj się od decyzji PZU!

Warto pamiętać, by nie podpisywać, ani nie akceptować żadnych propozycji ugody. Towarzystwa ubezpieczeniowe często próbują nakłonić poszkodowanego, by zgodził się na ich propozycję ugody. Niestety, w wielu przypadkach, poszkodowani nie mają świadomości, że taką propozycję zaakceptowali.

Jak to możliwe? Po sporządzeniu kosztorysu konsultant dzwoni do poszkodowanego, w celu poinformowania go o potencjalnej kwocie wypłaty odszkodowania, dodając, że zaokrągli tę sumę do pełnej kwoty.

Niestety, w przypadku przystania na tę propozycję, poszkodowany decyduje się również na akceptację ugody, co w dalszej perspektywie, uniemożliwia złożenie odwołania od decyzji PZU.

W jakich przypadkach warto przygotować odwołanie od decyzji PZU?

Odwołanie od decyzji PZU warto złożyć w przypadku, gdy ubezpieczyciel zaniży Twoje odszkodowanie. Zgodnie z informacjami, pochodzącymi z Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, około 88% odszkodowań jest zaniżone.

Sprawdź, czy PZU nie zaniżyło Twojego odszkodowania!

Jak do tego dochodzi? PZU, jak wielu innych ubezpieczycieli, stosuje różne sztuczki, aby obniżyć wartość wypłacanego odszkodowania. Jeśli chcesz przygotować odwołanie do PZU samodzielnie, musisz mieć dowody na zaniżenie kwoty odszkodowania (np. ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy samochodowego).

Do najczęściej spotykanych sposobów na zaniżenie odszkodowania, należy zaliczyć:

W jaki sposób PZU zaniża kwoty odszkodowań?
 • zaniżenie kosztu roboczogodziny pracy mechanika – zaniżone odszkodowanie z PZU może być spowodowane błędną wyceną kosztu najęcia mechanika do przeprowadzenia naprawy auta.
  W niektórych sytuacjach koszt roboczogodziny pracy mechanika obliczony jest poprawnie, natomiast ubezpieczyciel znacznie zmniejsza ilość godzin, wymaganą (według niego) do całkowitej naprawy pojazdu (np. zamiast 16 godzin pracy, wpisuje sie 8 godzin),
 • pominięcie niektórych uszkodzeń, powstałych w trakcie zdarzenia – rzeczoznawcy często (w sposób celowy, bądź przypadkowo) pomijają część szkód, przez co znacznie obniżają kwoty wypłacanych odszkodowań.
  W celu zapobiegnięcia tego typu działaniom warto sfotografować wszystkie uszkodzenia pojazdu jeszcze przed przyjazdem specjalisty,
 • użycie części zamiennych zamiast oryginalnych – obowiązkiem każdego ubezpieczyciela jest wypłacenie takiej kwoty odszkodowania, aby móc przywrócić pojazd do stanu sprzed wypadku.
  Oznacza to, że użycie tanich zamienników, zamiast części oryginalnych (które znajdowały się w pojeździe przed wypadkiem), jest podstawą do odwołania od decyzji PZU,
 • zaniżenie kosztów lakierowania – odwołanie PZU jest zasadne jeśli rzeczoznawca ujął w kosztorysie naprawy samochodu tylko i wyłącznie koszt lakierowania, pomijając pozostałe czynności, wymagane do nałożenia nowej warstwy lakieru (np. koszt szpachlowania, czy szlifowania).

PZU odwołanie od decyzji – ile mam czasu na jego złożenie?

Żaden przepis prawny nie określa ściśle, ile czasu ma poszkodowany na przygotowanie odwołania od odszkodowania PZU. W tym przypadku obowiązują ogólne zasady, dotyczące zgłaszania szkody i ubiegania się o ubezpieczenie. Stanowią one, że odwołanie możesz złożyć w ciągu 3 lat, liczonych od chwili otrzymania decyzji ubezpieczyciela.

Przygotuj odwołanie od decyzji PZU za darmo!

Okres na odwołanie od wyceny szkody, może być wydłużony w dwóch przypadkach:

 • do 10 lat, jeśli zdarzenie powstało w wyniku wykroczenia drogowego, popełnionego przez sprawcę (np. znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości na danym odcinku drogi),
 • do 20 lat, jeśli wypadek lub kolizja jest wynikiem przestępstwa.

Jak napisać odwołanie do PZU samodzielnie?

Jeśli decyzja, dotycząca wysokości odszkodowania, jest dla poszkodowanego nie do zaakceptowania, konieczne będzie przygotowanie odwołania od decyzji PZU, w którym należy zawrzeć informacje, takie jak:

 • data i miejsce sporządzenia odwołania,
 • dane osobowe poszkodowanego (PESEL, imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu),
 • numer szkody, której dotyczy odwołanie,
 • numer polisy OC sprawcy,
 • numer konta bankowego, na które ma zostać wypłacona dopłata do odszkodowania,
 • opis reklamacji, wraz z uzasadnieniem.

W przypadku ostatniego podpunktu warto przygotować również dokumenty, potwierdzające zaniżenie odszkodowania z PZU i załączyć je do wniosku (np. notatkę policyjną z miejsca zdarzenia, wycena niezależnego rzeczoznawcy).

Zgłoś się po dopłatę odszkodowania z PZU!

Przygotowane już odwołanie należy zanieść osobiście w wybranej placówce należącej do PZU, złożyć przez Internet (za pomocą formularza na stronie www, lub mailowo na adres reklamacje@pzu.pl), lub przesłać je za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby ubezpieczyciela (Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa).

Odwołanie od decyzji PZU – po jakim czasie ubezpieczyciel powinien odpowiedzieć?

Zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku, odpowiedź na odwołanie od decyzji Warta, PZU czy Generali musi przyjść w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia jej złożenia. Stanowi o tym art. 16. wyżej wymienionej ustawy:

Zakład ubezpieczeń udziela odpowiedzi na reklamację klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

W szczególnie skomplikowanych sytuacjach, w których trudno ocenić rozmiar i zakres szkód, ubezpieczyciele mają aż 60 dni na przesłanie odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku muszą jednak poinformować o tym fakcie poszkodowanego, wyjaśniając nie tylko przyczynę opóźnienia, ale i podając przybliżony termin wysłania odpowiedzi.

Jak odwołać się od decyzji PZU? Alternatywy dla samodzielnej walki z ubezpieczycielem

Niestety, większość odwołań od decyzji PZU spotyka się z negatywną odpowiedzią. Na rynku działa jednak wiele kancelarii odszkodowawczych, dzięki którym dopłata do odszkodowania może zostać wypłacona o wiele szybciej. W większości przypadków, działalność tych firm opiera się na skupie odszkodowań OC.

Jakie korzyści płyną ze współpracy z tego rodzaju firmami?

Pierwszą cechą charakterystyczną, jest szybki czas działania kancelarii odszkodowawczych. Samodzielna walka z ubezpieczycielem o dopłatę do odszkodowania może trwać od kilku miesięcy do nawet roku, w zależności od argumentacji poszkodowanego i tego, w jaki sposób ubezpieczyciel odpowiada na pisma odwoławcze.

W przypadku skorzystania z pomocy firmy odszkodowawczej dopłata do odszkodowania wypłacana jest na konto poszkodowanego w kilka dni roboczych od chwili podpisania umowy sprzedaży szkody OC.

Uzyskaj dopłatę do odszkodowania z OC sprawcy!

Kolejną korzyścią, płynącą ze współpracy z kancelariami odszkodowawczymi jest brak ukrytych kosztów – analiza dokumentacji jest zazwyczaj całkowicie darmowa.

Kolejnym plusem jest zniwelowanie ryzyka przegrania sprawy z ubezpieczycielem. Dzięki sprzedaży szkody, kancelaria odszkodowawcza wypłaca ustaloną wcześniej kwotę, w zamian za prawo do ubiegania się o dopłatę do odszkodowania. Nawet w przypadku, gdy firma odszkodowawcza przegra sprawę z PZU, nie zwróci się do poszkodowanego o zwrot wypłaconej mu kwoty.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kiedy warto odwołać się od decyzji PZU?

Odwołanie od decyzji PZU należy złożyć w przypadku zaniżenia odszkodowania za szkodę z OC sprawcy. Z racji tego, że większość kwot odszkodowań jest zaniżona, odwołanie warto złożyć praktycznie zawsze, o ile ma się argumenty, potwierdzające jego uzasadnienie.

Ile mam czasu na odwołanie od decyzji PZU?

Na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela PZU, poszkodowany ma aż 3 lata od momentu otrzymania dokumentu. Jeśli zdarzenie powstało w wyniku przestępstwa, termin na zmianę decyzji ubezpieczyciela wydłuża się do 20 lat.

Jak się odwołać od decyzji PZU skutecznie?

Jeśli przyznane odszkodowanie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, możesz złożyć odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń. Warto jednak pamiętać, że samodzielna walka z ubezpieczycielem często kończy się porażką. Co zrobić w takim przypadku? Zgłoś się po pomoc do jednej z firm odszkodowawczych, działających na terenie Polski.

Źródła:

1. sip.lex.pl
2. pzu.pl
3. helpfind.pl
4. iws.gov.pl

Łukasz Adamczyk

Łukasz Adamczyk

Ukończył studia prawnicze 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2016-2019 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W 2020 zdał egzamin adwokacki oraz został wpisany na listę adwokatów jako
członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Sprawami odszkodowawczymi zajmuje się już od 2016 roku. W 2020 założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Łukasz Adamczyk.

totwojakasa baner home

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

samochód ikona
Wybierz markę pojazdu...
Popularne marki Audi BMW Citroen Dacia Fiat Ford Hyundai Infiniti Jaguar Kia Land Rover Lexus Mazda Mercedes-Benz Mini Nissan Opel Peugeot Porsche Renault SEAT Skoda Suzuki Toyota Volkswagen Volvo Pozostałe marki AC AMC Abarth Acura Adler Alfa Romeo Alpina Alpine Ariel Aro Asia Aston Martin Aurus Austin Austin Healey BOVA BYD Baic Bentley Bombardier Borgward Boro Brilliance Bristol Bugatti Buick Cadillac Callaway Capron Carbodies Caterham ChangFeng Changan Changhe Chery Chevrolet Chrysler Cizeta Coggiola DAF DFM DS Dadi Daewoo Daihatsu Daimler Dallas Datsun De Tomaso DeLorean Derways Dodge DongFeng Doninvest Eagle Efini Excalibur FAW FSO Ferrari Fisker Foton Fruehauf Fuqi Fuso GAZ GMC Geely Genesis Geo Great Wall Groz Hafei Haima Harley-Davidson Haval Hawtai Hindustan Holden Honda HuangHai Hummer Hurtan IZH Innocenti Invicta Iran Khodro Isdera Isuzu Iveco JAC JMC Jeep Jiangnan Jinbei Kawasaki Koenigsegg Kombat Krone LTI Lamberet Lamborghini Lancia Landwind Lifan Lincoln Lotus LuAZ Luxgen MG Mahindra Man Marcos Marlin Marussia Maruti Maserati Maybach McLaren Mega Mercury Metrocab Microcar Minelli Mitsubishi Mitsuoka Monte Carlo Morgan Moskal Noble Nysa Oldsmobile Osca Packard Pagani Panoz Paykan Perodua Plymouth Pontiac Premier Proton Puma Qoros Qvale RAM Ravon Reliant Renaissance Cars Rimac Rolfo Rolls-Royce Ronart Rover SAM SMA SMZ Saab Saipa Saleen Samsung Santana Saturn Scania Schmitz Scion Setra Shifeng ShuangHuan Smart Solaris Soueast Spectre Spyker SsangYong Stas Subaru TVR TagAZ Talbot Tata Tatra Tesla Tianma Tianye Tofas Trabant Trouillet Trumpchi UAZ UNIVERSAL Van Hool Vauxhall Vector Venturi Vortex WAZ (Łada) Wartburg Westfield Wielton Wiesmann Willys Wuling Xin Kai Yamaha ZAZ ZIŁ ZX Zastava Zibar Zotye Inne auto
kalendarz ikona
Wybierz rok produkcji...
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
totwojakasa baner home

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

imię ikona
wiadomość ikona
telefon ikona